Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čas. Lék. čes., 2007, 146, pp. 396–400.
 
Užití trombelastografie při hodnocení koagulace u žen s fyziologicky a patologicky probíhajícím těhotenstvím 
1Polák F., 1Lipš M., 1Bedřichová H., 1Kříž P., 2Pařízek A. 

1Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN, Praha 2Gynekologicko–porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
 


Souhrn:

       Východisko. V průběhu těhotenství dochází ke změnám koagulačního stavu, málokdy jsou však v praxi pro těhotné ženy používány jiné normy než pro běžnou populaci. Patologicky probíhající těhotenství mohou být spojena s výraznějšími koagulopatiemi. Trombelastografie je stále častěji používána k hodnocení aktuálního koagulačního stavu těhotných žen. Cílem studie bylo porovnat trombelastografické koagulační parametry žen s fyziologicky a patologicky probíhajícím těhotenstvím a s normami pro běžnou populaci. Metody a výsledky. Trombelastograficky bylo vyšetřeno 60 žen ve III. trimestru fyziologicky probíhajícího těhotenství (skupina ZDRAVÉ) a 50 žen s patologicky probíhajícím těhotenstvím (ženy s preeklampsií nebo mrtvým plodem, skupina PATOL). Obě skupiny byly věkově srovnatelné. Průměrné hodnoty sledovaných parametrů ve skupině ZDRAVÉ se pohybovaly na „prokoagulační“ hranici norem pro běžnou populaci. Ve skupině PATOL byly průměrné hodnoty ještě více „prokoagulační“, ale rozdíly proti skupině ZDRAVÉ nebyly statisticky významné: čas r 4,7 (SD 1,7) vs. 4,4 (SD 2,0) p=0,461 (norma pro běžnou populaci 4–8 min), čas k 1,5 (0,5) vs. 1,3 (0,4) p=0,030 (norma 1–4 min), úhel alfa 69,6 (5,5) vs. 71,0 (7,7) p=0,324 (norma 47– 74°), maximální amplituda 71,3 (4,5) vs. 73,1 (4,7) p=0,079 (norma 55–73 mm), koagulační index 2,7 (1,8) vs. 3,2 (1,8) p=0,219 (norma (–3)–(+3)). Ve skupině PATOL jsme pozorovali větší rozptyl hodnot než ve skupině ZDRAVÉ. Pomocí výběrových percentilů jsme na základě výsledků ve skupině ZDRAVÉ vypracovali nové normy trombelastografických parametrů pro těhotné ženy. Závěry. Koagulační stav těhotných žen se významně liší od koagulačního stavu běžné populace. Navrhujeme proto nové trombelastografické normy pro použití v těhotenství. Koagulační změny u žen s patologicky probíhajícím těhotenstvím jsou hůře předvídatelné než u zdravých těhotných žen.

        Klíčová slova: trombelastografie, těhotenství, koagulopatie, preeklampsie.
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER