Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čas. Lék. čes., 2004, 143, pp. 512–516.
 
Suprasegmentální účinky selektivní zadní rizotomie 
1 , 2Hořínek D., 1Tichý M., 3Černý R., 4Vlková J. 

1Oddělení dětské neurochirurgie FNM, Praha 2Ústav patologické fyziologie 2. LF UK, Praha3Klinika neurologie dospělých – neuro-oftalmologická laboratoř 2. LF UK a FNM, Praha4Klinika rehabilitace 2. LF UK a FNM, Praha
 


Souhrn:

       Nejčastěji uváděným důvodemvzniku spasticity je porušení presynaptické inhibice. Perinatální postižení centrálního nervového systému, jako je tomu v případě dětské mozkové obrny, vede k patologické reflexní odpovědi na segmentální i polysegmentální úrovni. Důsledkem je nejen klinický obraz charakteristický pro spasticitu, ale i postižení funkcí kmene, které se projeví například jako dysartrie nebo výskyt kongenitálního nystagmu. Selektivní zadní rizotomie je neurochirurgická metoda, rutinně využívaná v léčbě spasticity. Na základě perioperační stimulace se provádí cílené protětí části zadních kořenů lumbosakrální oblasti. Principem léčby je snížení aferentace pro zadní rohy míšní, a tím i patologické reflexní odpovědi. Důsledkem selektivní zadní rizotomie je snížení spasticity pro dolní končetiny. Bylo však pozorováno i zlepšení motorických dovedností horních končetin, zlepšení řeči a kognitivních funkcí. Možné patofyziologické příčiny těchto tzv. suprasegmentálních efektů jsou v článku diskutovány.

        Klíčová slova: spasticita, centrální nervový systém, reflexní odpověď, selektivní zadní rizotomie, suprasegmentální efekty.
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER