Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čas. Lék. čes., 2005, 144, pp. 459–464.
 
Epidemiologická studie hypotyreózy jako kardiovaskulárního rizika v populaci 
Mayer O. Jr, Šimon J., Hrbková J., 1Pikner R., 1Topolčan O. 

Centrum preventivní kardiologie, II. interní klinika LF UK, Plzeň 1Oddělení imunologické diagnostiky FN, Plzeň
 


Souhrn:

       Východisko. Prevalence hypotyreózy (HT) mezi jednotlivými populacemi výrazně kolísá. Cílem naší analýzy bylo stanovit prevalenci jednotlivých forem HT v české populaci a stanovit asociaci s konvečními kardiovaskulárními rizikovými faktory. Metody a výsledky. Celkem 1240 subjektů (629 mužů, 611 žen; průměrný věk 52,3 roků – náhodný populační vzorek) bylo analyzováno v deskriptivní studii. Použity byly následující limity tyroidálních parametrů: tyreostimulační hormon (TSH) 0,58–3,65 mU/l, volný tyroxin (fT4) 9–22 pmol/l a protilátky proti tyroidální peroxydáze (TPOAb) ≤14 IU/l . Celková prevalence hypotyreózy činila v souboru 6,8 % u mužů a 13,8 % u žen (p<0,0001); subklinická HT (vyšší TSH, ale normální fT4) byla nalezena u mužů a žen ve 3,0 % a 8,0 %, manifestní – neléčená (vyšší TSH, nízké fT4) u 3,2 % a 3,0 % a manifestní – léčená u 0,6 % a 2,8 %, resp. (p<0,001). U eutyroidních osob byla navíc zjištěna u 4,6 % mužů a 9,3 % žen pozitivita TPOAb (p<0,001). Adjustované relativní riziko HT bylo signifikatně vyšší u mužů s manifestní vaskulární chorobou (odds ratio 3,48 (1,56–7,74)), u žen ve věku ≥55 let (2,08 (1,29–3,36), s hypertenzí (1,80 (1,03–3,13)), a dále u mužů i žen s pozitivitou TPOAb (5,81 (2,57–13,13) a 5,92 (3,38–10,36), resp.) Závěry. HT byla nalezena v obecné české populaci vysoce prevalentní a přispívá signifikantně ke kardiovaskulárnímu riziku.

        Klíčová slova: štítná žláza, dysfunkce, populace, epidemiologie, kardiovaskulární riziko.
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER