Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čas. Lék. čes., 2006, 145, pp. 909–915.
 
Geriatrický pohled na zdraví a nemocnost ve stáří – změna paradigmatu? 
Kalvach Z., 1Drbal C., 2Zavázalová H., Šnejdrlová M., Ondrušová J. 

III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha 1Škola veřejného zdravotnictví IPVZ, Praha 2Ústav sociálního lékařství LF UK, Plzeň
 


Souhrn:

       Článek se zabývá zdravotním stavem seniorů, jeho prognózou a především pojetím zdraví a nemoci ve stáří. Upozorňuje na paradigmatické změny s překonáním převládající orientace na chorobu a s přenesením důrazu na funkční stav pacienta a kvalitu jeho života. Jsou vymezeny pojmy geriatrické křehkosti, geriatrické deteriorace a geriatrických syndromů. Je identifikován zdravotní potenciál, tvořený odolností, zdatností a kreativní adaptabilitou jako základní pojem zdraví a je uveden jeho vztah k Antonovského konceptu. V závěru jsou nastíněny systémové změny péče o zdraví seniorů, nezbytné k tomu, aby lépe a účelněji odpovídala skutečným potřebám.

        Klíčová slova: potenciál zdraví, zdraví a nemoc ve stáří, geriatrické syndromy, geriatrická křehkost, geriatrický pacient, geriatrická deteriorace.
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER