Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čas. Lék. čes., 142, 2003, No. 1, pp. 39 –42.
 
Dlouhotrvající léková interakce warfarinu s amiodaronem 
Hirmerová J., 1Suchý D., 1Mádr T. 

Oddělení klinické hematologie FN, Plzeň 1Oddělení klinické farmakologie FN, Plzeň
 


Souhrn:

       V práci je popisován případ lékové interakce amiodaronu a warfarinu u 66letého pacienta s recidivující fibrilací síní. I při poměrně malé dávce warfarinu došlo k výraznému prodloužení protrombinového času a ke krvácivým projevům. Vliv vzájemné interakce léků na koagulační parametry přetrvával dlouhou dobu po jejich vynechání. Jsou diskutovány různé postupy, jak zvrátit účinek antikoagulační léčby při jejím předávkování. Dále je rozebírána farmakokinetika obou uvedených léků, mechanizmus jejich interakce přes inhibici cytochromu P450 v játrech, velká interindividuální variabilita této interakce a její protrahované trvání. Vždy je nutno pečlivě zvážit indikaci současného podávání těchto léků a je-li jejich užití nezbytné, doporučuje se snížení dávky warfarinu na 50–70 % a zároveň pečlivá a častá monitorace INR.

        Klíčová slova: léková interakce, amiodaron, warfarin, cytochrom P450
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER