Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čas. Lék. čes., 2005, 144, pp. 455–458.
 
Profylaxe žilní trombózy po operaci proximálního femuru u starých osob 
Kudrnová Z. 

Centrální hematologické laboratoře a Trombotické centrum VFN, Praha
 


Souhrn:

       Pacienti, kteří se podrobí operaci kyčelního kloubu, ať již pro zlomeninu, nebo elektivně, patří do skupiny nemocných s nejvyšším rizikem vzniku tromboembolické nemoci, což je do značné míry vylučitelná příčina morbidity a mortality. Ačkoliv vztah mezi těmito operacemi a rizikem vzniku žilního tromboembolizmu je znám již mnoho let, je v profylaxi žilního tromboembolizmu v klinické praxi stále mnoho nejasností. Cílem tohoto článku je ozřejmit výskyt a rizikové faktory hluboké žilní trombózy a plicní embolie po operacích proximálního femuru a poskytnout na důkazech založená doporučení vycházející ze 7. konference Americké akademie plicních lékařů.

        Klíčová slova: žilní tromboembolizmus, profylaxe, operace proximálního femuru.
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER