Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čas. Lék. čes., 2006, 145, pp. 874–878.
 
Kolorektální karcinom – zhodnocení krátkodobých výsledků laparoskopické resekce u 350 pacientů 
Škrovina M., Bartoš J., Czudek S., 1Soumarová R., Adamčík L. 

Chirurgické oddělení, Onkologické centrum J. G. Mendela a NsP, Nový Jičín 1Radioterapie a.s., Onkologické centrum J. G. Mendela, Nový Jičín
 


Souhrn:

       Východisko. V současnosti je laparoskopická resekce tlustého střeva a konečníku u pacientů s kolorektálním karcinomem (KR-Ca) plně akceptovanou alternativou klasického chirurgického výkonu. Ve své práci autoři prezentují vlastní zkušenosti a výsledky této léčby. Metody a výsedky. V retrospektivní studii jsou vyhodnoceny krátkodobé výsledky souboru 350 pacientů, u kterých byla provedena kurativní nebo paliativní laparoskopická resekce KR-Ca v období od 1. ledna 2002 do 31. prosince 2005. Z tohoto souboru bylo 50,8 % pacientů operováno v I. a II. stadiu onemocnění, tj. ve stadiu bez průkazu metastáz v uzlinách. V sestavě převládají pacienti s karcinomem lokalizovaným v oblasti sigmoidea, rektosigmoidálního přechodu a rekta – 61,1 %. Konverzi laparoskopického výkonu bylo nutné provést u 9,1 % operací, chirurgické pooperační komplikace se vyskytly v 13,1 %, pooperační letalita byla 1,4 %. Pacienti byli plně zatíženi stravou v průměru za 4,1 dnů, průměrná doba pooperační hospitalizace byla 8,3 dní. V práci je hodnocen také operační čas jednotlivých typů resekce, rozsah resekce vyjádřený počtem vyšetřených lymfatických uzlin a pooperační nutnost analgetické léčby. Závěry. Laparoskopická resekce karcinomu tlustého střeva a rekta je metodou volby, která je pro pacienta dostatečně bezpečná a radikální, s sebou nepřináší zvýšení morbidity a mortality a poskytuje výhody miniinvazivní operace.

        Klíčová slova: kolorektální karcinom, laparoskopie, kolorektální chirurgie.
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER