Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čas. Lék. čes., 142, 2003, No. 7, pp. 404-409.
 
Zlepšení výsledků léčby dětí s akutní lymfoblastickou leukémií podle protokolu ALL-BFM 90 v České republice 
Starý J., 1Gajdoš P., 2Blažek B., 2Ptoszková H. , 3Mihál V., 3Pospíšilová D., ....... 

II. dětská klinika 2. LF UK a FNM, Praha 1Státní zdravotní ústav, Praha 2Dětská klinika FNsP, Ostrava 3Dětská klinika, FNsP, Olomouc .....
 


Souhrn:

       Východisko. Akutní lymfoblastická leukémie (ALL) je nejčastějším zhoubným onemocněním dětského věku. Prognóza dětí s ALL zaznamenala v posledních 40 letech významné zlepšení. Autoři analyzují výsledky léčby dětí s ALL v České republice, které byly v první polovině 90. let minulého století léčeny podle protokolu ALL-BFM 90. Metody a výsledky. Do studie byly zařazeny děti a dospívající ve věku 0–18 let, u nichž byla diagnózaALL stanovena v jednom z 10 center v období červen 1990 – květen 1996. Pacienti byli rozděleni do 3 odlišně léčených rizikových skupin standardního, středního a vysokého rizika podle velikosti iniciální nádorové masy, časné odpovědi na léčbu a genotypu leukémie. Délka chemoterapie byla 2 roky. Do studie bylo zařazeno 366 dětí s non-B ALL a výsledky léčby byly hodnotitelné u 352 dětí. Při mediánu sledování 7,3 roku byla pravděpodobnost přežití do selhání (EFS) pro celou skupinu 71,3%a pravděpodobnost celkového přežití 76,4%. EFS byl 80,3%pro standardní riziko (n=132), 74 % pro střední riziko (n=181) a 28,2 % pro skupinu vysokého rizika (n=39). Relaps postihl 17,8 % pacientů. Závěry. Sedmiletý EFS 71,3 % znamená zlepšení (p=0,0045) výsledků léčby ve srovnání s předchozím protokolem ALL-BFM 83 (EFS 62 %). Výsledky léčby jsou srovnatelné s výsledky předních světových pracovních skupin léčby dětské leukémie.

        Klíčová slova: akutní lymfoblastická leukémie, chemoterapie, protokol ALL-BFM 90, relaps.
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER