Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čes. slov. Farm., 2005; 54, 178–183
 
Průzkum zájmu kuřáků o zanechání kouření a o pomoc a konzultace v lékárnách při odvykání kouření 
VAVŘÍK M., MATEJKA P., ŠVEC P. 

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě, Katedra farmakológie a toxikológie
 


Souhrn:

       Vzhledem k tomu, že malou úspěšnost pokusů o zanechání kouření může citelně zvýšit už i krátká a důrazná intervence zdravotního pracovníka, jsou lékárníci, kteří denně přicházejí do styku s množstvím pacientů – kuřáků, v ideální pozici k převzetí významné role v prosazování protikuřáckých aktivit, a to svým působením a zavedením služby pomoci při odvykání od kouření. Byl vypracován dotazník s cílem zjistit zájem kuřáků v České a Slovenské republice o zanechání kouření a u těch, kteří chtějí kouření zanechat, zájem o využití pomoci při odvykání kouření v lékárně a případnou ochotu se na těchto službách ekonomicky podílet. Z výsledků průzkumu vyplývá, že téměř 80 % kuřáků má zájem o zanechání kouření. Z těchto zájemců by 42 % využilo pomoci při odvykání kouření v lékárně a 37 % není rozhodnuto, zda by služby využilo. Zájemci by dokonce v 91 % byli ochotni ekonomicky se na konzultacích podílet, 40 % z nich i částkou nad 100 Kč/Sk. Pomoc při odvykání kouření v lékárnách by se mohla stát dalším účinným prostředkem ke snížení počtu kuřáků a také ke zvýšení prestiže lékárnického povolání. Velký zájem kuřáků chtějících kouření zanechat o využití této služby podporuje naši snahu zavést ji u nás do běžné lékárenské péče.

        Klíčová slova: kouření – odvykání kouření – zájem o zanechání kouření – lékárna – lékárenská péče
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER