Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čes. a slov. Psychiat., 103, 2007, No. 1, p 4-13.
 
Slovenská adaptácia metody CORE-OM 
Gampe K.1, Bieščad M.1, Balúnová - Labaničová L.1, Timulák L.2, Evans Ch.3 

Trnavská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra psychologie, Trnava1 School of Psychology, Trinity College Dublin, Irsko2 Nottinghamshire Healthcare NHS Trust, Nottingham, UK3
 


Souhrn:

       Dotazník CORE-OM (Clinical Outcomes in Routine Evaluation — Outcome Measure) je široko používaný sebaposudzovací nástroj merania, ktorý bol speciálně vyvinutý na meranie efektu psychologickej/psychiatrickej liečby. Proces jeho adaptácie na podmienky slovenskej klinickej praxe opisujeme v troch štúdiách. V štúdii I. sa zameriavame na overenie vnútornej konzistencie slovenského překladu dotazníka CORE-OM, overenie konštruktovej validity a schopnosti diskriminovať medzi klinickým a neklinickým výberom. V štúdii II., v ktorej sme použili revidovánu verziu slovenského překladu dotazníka, prinášame deskriptívne data z klinického a neklinického vyberu, zameriavame sa na odhad test-retestovej reliability a výpočet kritérií statisticky a klinicky signifikant-nej změny. Štúdia III. opisuje proces konsenzuálnej tvorby finálnej verzie slovenského překladu CORE-OM, za účasti jedného z autorov originálnej verzie. Slovenská verzia CORE-OM preukázala dobré psychometrické vlastnosti, je vysoko vnútorne konzistentná a dosahuje dostatočnú test-retestovú reliabilitu, koreluje s referenčnými nástrojmi merania a dostatečné diskriminuje medzi klinickým a neklinickým výberom. Vypočítané kritérium statisticky signifikantnej změny (index spolahlivej změny RCI) má hodnotu 0,57. Cut-off skóre, ktoré je ukazo-vatelbm klinicky signifikantnej změny, má pre celok CORE-OM hodnotu pre mužov 1,05 a pre ženy 1,12. Slovenská verzia dotazníka CORE-OM je připravená pre klinické používanie, jej ďalšie vlastnosti ohladom merania terapeutickej změny sa ďalej skúmajú.

        Klíčová slova: CORE-OM (Clinical Outcomes in Routine Evaluation - Outcome Measure), reliabilita, konšt-ruktová validita, statisticky a klinicky signifikantná změna.
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER