Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čas. Lék. čes., 2005, 144, pp. 385–389.
 
Produkty pokročilé glykace a oxidace u pacientů s aterosklerózou 
1, 2Kalousová M., 3Žák A., 2Soukupová J., 1Štípek S., 1, 2Malbohan I. M., 2Zima T. 

1Ústav lékařské biochemie 1. LF UK, Praha 2Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN, Praha 3IV. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
 


Souhrn:

       Východisko. Oxidační stres může potencovat aterogenezi cestou modifikace biologických struktur a vzniku nových látek, například produktů pokročilé glykace (AGEs) a produktů pokročilé oxidace proteinů (AOPP). Cílem práce bylo studovat AGEs a AOPP u pacientů s aterosklerosou, vliv statinů na jejich sérovou koncentraci a vztah k parametrům lipidového metabolizmu. Metody a výsledky. AGEs (karboxymethyllysin – ELISA a fluoreskující AGEs – spektrofluorimetrie) a AOPP (spektrofotometrie) byly stanoveny u 42 pacientů s aterosklerózou a 21 zdravých kontrol. AGEs jsou signifikantně vyšší u pacientů s aterosklerózou ve srovnání se zdravými jedinci (karboxymetyllysin 9,02±1,66 µg/g prot. vs 7,52±1,18 µg/g prot., p<0,001, fluoreskující AGEs 4,39x103±1,15x103 AU/g prot. vs 3,78x103±0,52x103 AU/g prot., p<0,001). Průměrné koncentrace AOPP jsou rovněž mírně vyšší, toto zvýšení není zcela signifikantní (95,0±42,9 µmol/l vs 79,7±28,2 µmol/l, p=0,096). AGEs iAOPP signifikantně korelují mezi sebou a s vybranými lipidy. Pacienti s aterosklerózou léčeni statiny mají mírně nižší CML, AGEs i AOPP (nedosaženo statistické významnosti). Závěry. Produkty pokročilé glykoxidace jsou zvýšeny u pacientů s aterosklerosou a mají významný vztah k parametrům lipidového metabolizmu. Lze uvažovat o možném terapeutickém ovlivnění glykoxidace pomocí statinů, nicméně k průkazu tohoto efektu jsou zapotřebí další klinické studie.

        Klíčová slova: ateroskleróza, oxidační stres, produkty pokročilé glykace, produkty pokročilé oxidace proteinů, AGEs, AOPP, karboxymetyllysin, statin.
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER