Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čes. Stomat., 102, 2002, No. 3, p. 99-106
 
Aplikace výpočetní tomografie (CT) a multiplanární rekonstrukce (MPR) v případech retinovaných zubů 
Černochová P.,Kaňovská K.,Krupa P. 

Stomatologická klinika LF MU a FN u sv.Anny v Brně, přednosta prof.MUDr.J.Vaněk,CSc. Klinika zobrazovacích metod LF MU a FN u sv.Anny v Brně, přednosta doc.MUDr.P.Krupa,CSc.
 


Souhrn:

       Ve sdělení autoři popisují metodu spirální výpočetní tomografie (CT)a multiplanární rekonstrukce (MPR)v případech retinovaných zubů.Základní CT skeny poskytují přesnou a detailní informaci o morfologii a poloze retinovaných zubů v čelisti a o jejich vztahu k okolním anatomickým strukturám.MPR představuje obrazy příčných řezů čelistí a zubních oblouků ve zvolených rovinách bez dodatečných skenů.MPR zdokonaluje trojrozměrnou lokalizaci retino- vaných zubů.MPR je zatím jedinou spolehlivou metodou pro zobrazení resorpcí v kontaktních oblastech mezi ektopicky prořezávajícími či retinovanými zuby a kořeny sousedních zubů. Údaje získané CT vyšetřením jsou důležité pro plánování ortodontické a chirurgické léčby retinovaných zubů.Cílem tohoto sdělení je ukázat diagnostické možnosti CT a MPR se zaměřením na zobrazení retinovaných zubů.Jsou prezentovány příklady MPR obrazů různých případů,na kterých je ukázán možný přínos pro klinickou praxi.

        Klíčová slova: spirální výpočetní tomografie –multiplanární rekonstrukce –retinované zuby
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER