Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čas. Lék. čes., 2005, 144, pp. 228–232.
 
Indikace k elektrofyziologickému vyšetření v praxi 
Bytešník J. 

Klinika kardiologie IKEM, Praha
 


Souhrn:

       Invazivní elektrofyziologické vyšetření se v posledních 35 letech vyvinulo do standardní klinické metody široce používané v diagnostice různých symptomů – jako synkopa nejasného původu, palpitace aj. – a při léčbě různých arytmií. Práce obsahuje současné pohledy na indikace a interpretace elektrofyziologických vyšetření u bradyarytmií a u supraventrikulárních a komorových tachyarytmií. Je zdůrazněno, že v současnosti na tato vyšetření v mnoha případech přímo navazuje léčebná katetrizační ablace. Je také diskutována role programované komorové stimulace v rizikové stratifikaci pacientů s ischemickou i neischemickou kardiomyopatií. Je zdůrazněno, že dominantní léčbou klinicky významných brady- a tachyarytmií je v současnosti nefarmakologická léčba. Prudká dynamičnost vývoje tohoto odvětví kardiologie vede k potřebě periodického aktualizování pohledu na indikace a hodnocení přínosu elektrofyziologického vyšetření pro výběr a vedení léčby arytmií a pro predikci rizika závažných poruch srdečního rytmu a z toho vyplývající indikace profylaktické léčby.

        Klíčová slova: invazivní elektrofyziologické vyšetření, katetrizační ablace, programovaná komorová stimulace, bradyarytmie, tachyarytmie, náhlá srdeční smrt.
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER