Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čas. Lék. čes., 2005, 144, pp. 119–122.
 
Dlouhodobé sledování funkce ledvin po ortotopické transplantaci jater 
Schück O., 1Gottfriedová H., 1Malý J., 1Špičák J.,1Trunečka P., 2Ryska M., 2Bělina F., 3Skibová J., Štollová M., Brůžková I. 

Klinika nefrologie IKEM, Praha 1Klinika hepatogastroenterologie IKEM, Praha 2Klinika transplantační chirurgie IKEM, Praha 3Transplantační centrum IKEM, Praha
 


Souhrn:

       Východisko. Renální dysfunkce u jedinců po ortotopické transplantaci jater (OTJ) je častá a významně se podílí na morbiditě a mortalitě těchto nemocných. Cílem této práce bylo zjistit úroveň glomerulární filtrace (GF) v 1.–5. roce po OTJ. Metody a výsledky. U 75 jedinců byla sledována sérová koncentrace kreatininu (Skr), clearance kreatininu (Ckr) a predikovaná hodnota clearance kreatininu na podkladě vzorce Cockcrofta a Gaulta (CG). Normální hodnoty sledovaných parametrů (Skr <110 umol/l, Ckr ≥1,3 ml/s/1,73 m2) byly zjištěny pouze u 16 % jedinců. Významné snížení GF (Ckr <0,5 ml/s/1,73 m2) bylo zaznamenáno v 24 % případů, ve 4 % případů došlo k akutnímu selhání ledvin, které vyžadovalo přechodnou dialyzační léčbu. V 60 % případů bylo zaznamenáno snížení GF různého stupně nevyžadující dialyzační léčbu. Průměrná hodnota Skr se ve sledovaném období pohybovala v rozmezí 112,1±27,0 až 127,0±41,3 μmol/l, Ckr činila 1,1±0,4 až 1,3±0,5 ml/s/1,73 m2 a CG se pohybovala v rozmezí 1,0±0,4 až 1,2±0,6 ml/s/1,73m2. Závěry. Úroveň renální funkce nejevila významnou závislost na hodnotě krevního tlaku a sérové hladině lipidů. Jako významný faktor se jeví úroveň renální funkce před OTJ. Vzhledem k tomu, že úroveň renální funkce po OTJ může významně ovlivňovat potransplantační průběh, je nezbytné u těchto jedinců pravidelně sledovat hodnotu GF.

        Klíčová slova: ortotopická transplantace jater-funkce ledvin.
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER