Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čes. a Slov. Farm., 51, 2002, No. 3, p. 134-139
 
VLASTNOSTI CHITOSANU A SORPCE 0 0 MĚĎNATÝCH IONTU Z ROZTOKU SÍRANU MĚĎNATÉHO NA CHITOSAN  
KOPECKÝ F., KOPECKÁ B., SEMJANOVÁ O. 

Katedra fyzikálnej chémie liečiv Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava
 


Souhrn:

       Práce je uvedena přehledem vlastností a údajů o použití chitosanu, chitinu a derivátů těchto aminopolysacharidů ve farmacii při přípravě lékových forem, ve zdravotnictví i jako sorbentů těžkých kovů a jiných látek. U komerčně dostupného chitosanu byl z naměřených IČ spekter určen stupeň deacetylace (64 %) a spektrofotometrií ve viditelné oblasti se studovala kinetika a rovnováha sorpce mědnatých iontů z vodných roztoků CuS04. Sorpce Cu(II) suspendovaným chitosanem byla poměrně pomalá, dosažení sorpční rovnováhy trvalo 8-12 hod., ale stanovená maximální sorpční kapacita až 200 mg mědi na 1 g chitosanu vysoce převyšuje běžné adsorbenty. Téměř stechiometrický poměr mezi sorbovanou Cu(II) a strukturními jednotkami biopolymeru chitosanu, jakož i pokles sorpce při poklesu pH (5-4) naznačuje tvorbu komplexu Cu(II) s tuhým chitosanem. Sorpce je přitom vratná, takže studovaný neupravovaný chitosan může sloužit jako nosič schopný sorbovat a podle podmínek zase uvolňovat značné množství mědnatých iontů.

        Klíčová slova: chitosan - aminopolysacharid - sorpce - sorpční kapacita - mědnaté ionty - síran mědnatý
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER