Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čas. Lék. čes., 2007, 146, pp. 945–949.
 
Akutní stav národního programu skríninku rakoviny prsu v České republice 
1Svobodník A., 2Daneš J., 3Skovajsová M., 4Bartoňková H., 1Májek O., 1Klimeš D. 

1Institut biostatistiky a analýz LF a PřF MU, Brno 2Radiologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha 3Mammacentrum DTC, Praha 4Masarykův onkologický ústav Brno
 


Souhrn:

       Plošný mamografický skrínink byl v České republice zahájen v září roku 2002. V současnosti probíhá na celkem 59 akreditovaných centrech, je zajištěn systematický sběr dat a jejich centrální statistické zpracování. V období červenec 2003 až prosinec 2005 bylo vyšetřeno celkem 646 056 žen, u kterých bylo zachyceno celkem 2926 případů karcinomu prsu. V celkem 2666 (91,1 %) případech se jednalo o invazivní stadium onemocnění, z čehož 855 (32,1 %) nálezů bylo velikosti ≤ 10 mm a 1624 (60,9 %) případů bylo zachyceno ve stadiu bez zasažení lymfatických uzlin. Vysoký záchyt časných stadií onemocnění je hlavním cílem skríninku a předpokladem dlouhodobého poklesu mortality. Systém centrální správy a statistického zpracování dat projektu je založen na pravidelném jednoročním zpracování všech dat a splňuje mezinárodní požadavky na správu dat s skríninkových programů.

        Klíčová slova: mamografický skrínink, karcinom prsu
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER