ČESKÁ A SLOVENSKÁ
FARMACIE

ČASOPIS ČESKÉ FARMACEUTICKÉ SPOLEČNOSTI A SLOVENSKÉ FARMACEUTICKÉ SPOLEČNOSTI

Počínaje číslem 1/2007 zpřístupňujeme plné texty vybraných článků z České a slovenské farmacie v anglickém překladu. Soubory jsou ve formátu PDF a otevřete je v programu Acrobat Reader. Vstup do plných textů je z anglických souhrnů jednotlivých článků a je bez poplatku.


Časopis má čtyřiapadesátiletou tradici postavenou na společné publikační činnosti českých a slovenských farmaceutických odborníků. Zveřejňuje původní práce, odborné přehledy i krátká sdělení z oblasti farmacie a příbuzných oborů. Dále informuje o výzkumu léčiv syntetických i přírodních, o farmakokinetice, technologii nových lékových forem, o produkci léčivých rostlin, lékárenství apod. Rovněž publikuje informace České i Slovenské farmaceutické společnosti, personálie, zajímavé zprávy, informace z mezinárodních farmaceutických společností a zkušenosti z praxe. Časopis je důležitým pomocníkem všem farmaceutům, zdravotnickým pracovníkům i odborníkům z oblastí souvisejících s farmacií a lékovou problematikou.

Periodicita: 6 x
Formát: A4
Počet tisk. stran/ročník: 52/312
ISSN: 1210 - 7816
Ročník: 57
Indexováno /excerpováno v:
EMBASE/Excerpta Medica
MEDLINE/Index Medicus
Chemical Abstracts
Chemical Titles
INIS Atomindex
Inter. Pharm. Abstracts
Bibliographia Medica Čechoslovaca