Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J.Ev. PURKYNĚ
NTS - Ceny inzerce
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
 
  CENÍK INZERCE 2006 V ČASOPISECH ČLS JEP
platí od 1.1.2008
 
 
ČASOPIS Formát Zrcadlo sazby
šířka x výška v mm
Periodicita
ročně
Základní cena za 1 stranu v Kč
černobílou dvoubarevnou čtyřbarevnou
Acta chirurgiae plasticae A4 167 x 245  4 17 000,- 20 000,- 24 000,-
Anesteziologie a intenzivní medicína A4 166 x 250  6 29 000,- 35 000,- 39 500,-
Časopis lékařů českých A4 177 x 250 12 24 000,- 27 000,- 32 000,-
Česko-slovenská dermatologie A4 168 x 247  6 32 000,- 38 000,- 43 500,-
Česká a slovenská farmacie A4 167 x 248  6 22 000,- 25 000,- 29 000,-
Česká gynekologie A4 165 x 245  6 30 500,- 37 000,- 41 500,-
Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie A4 167 x 243  6 28 000,- 34 000,- 39 000,-
Česká a slovenská oftalmologie B5 136 x 200  6 18 000,- 22 000,- 27 000,-
Česko-slovenská patologie a Soudní lékařství A4 167 x 247  4 14 000,- 17 000,- 21 000,-
Česko-slovenská pediatrie A4 167 x 247 12 32 000,- 38 000,- 43 500,-
Česká a slovenská psychiatrie A4 170 x 248  8 31 000,- 37 000,- 43 000,-
Česká radiologie A4 167 x 247  6 25 000,- 28 000,- 34 000,-
Česká revmatologie A4 167 x 247  4 28 000,- 34 000,- 38 500,-
Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství A4 167 x 247  6 17 500,- 22 000,- 26 000,-
Endoskopie A4 166 x 245  4 24 000,- 27 000,- 32 000,-
Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie A4 167 x 248  4 20 000,- 23 000,- 28 000,-
Otorinolaryngologie a foniatrie A4 166 x 246  4 22 000,- 25 000,- 29 000,-
Pracovní lékařství A4 167 x 247  4 16 000,- 19 000,- 22 000,-
Praktický lékař A4 183 x 253 12 47 000,- 60 000,- 65 000,-
Rehabilitace a fyzikální lékařství A4 167 x 248  4 22 000,- 25 000,- 29 000,-
Rozhledy v chirurgii A4 168 x 248 12 26 000,- 32 000,- 36 000,-
Transfuze a hematologie dnes A4 167 x 248  4 17 000,- 21 000,- 25 000,-
Revizní a posudkové lékařství A4 167 x 247  4 22 000,- 25 000,- 29 000,-
Internetová forma inzerátu       Prolink:
5 000,-
6 000,- 7 000,-

CENA INZERCE PŘI UMÍSTĚNÍ INZERÁTU NA OBÁLCE ČASOPISU

2. strana obálky + 20 % k příslušné základní ceně podle barevnosti
3. strana obálky + 10 % k příslušné základní ceně podle barevnosti
4. strana obálky + 30 % k příslušné základní ceně podle barevnosti
zvláštní požadavek na umístění + 10 % k příslušné základní ceně podle barevnosti

CENA INZERÁTU O VELIKOSTI 1/2 TISKOVÉ STRANY V TEXTU

1/2 strany 80 % příslušné ceny 1 strany podle barevnosti
ostatní formáty dle dohody  

CENA VKLÁDANÉ INZERCE

1 list (2 strany) vkládané inzerce = základní cena 1 strany černobílé inzerce
  + poplatek za vkládání

SLEVY

a) Přímí inzerenti 10 % + objemové slevy
b) Objemové slevy: nad   50 000 Kč ...   2 %
  nad 100 000 Kč ...   6 %
  nad 200 000 Kč ...   8 %
  nad 300 000 Kč ... 10 %
  nad 400 000 Kč ... 13%

STORNOVACÍ POPLATKY

po 3 kalendářních dnech od podpisu smlouvy 30 % ceny
(je-li smlouva podepsána v termínu kratším než 28 dnů před datem pro odevzdání podkladů, platí stornovací poplatky v níže uvedené výši)
14 kalendářních dnů před termínem pro dodání podkladů 90 % ceny
21 kalendářních dnů před termínem pro dodání podkladů 70 % ceny
28 kalendářních dnů před termínem pro dodání podkladů 50 % ceny
  nerealizovaného inzerátu

FORMÁTY INZERCE

1/ Formát A4 210 x 297 mm
2/ Formát B5 165 x 240 mm

Podklady pro celostránkový inzerát je nutno dodat s přídavkem pro ořez 5 mm z každé strany. Zrcadlo sazby k příslušnému časopisu se řídí dle tabulky. Minimální vzdálenost sazby od okraje časopisu je 1 cm.

FORMA PODKLADŮ PRO TISK

  • elektronická litografie ve formátu PDF 1:1 na CD pro PC
  • barevnost CMYK kompozit (při případném použití př