Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Obsah
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
 

Česko-slovenská pediatrie
č.6, 26.5.2005

 
 
Vavřinec J., Cinek O., Koloušková S., Šumník Z., Šnajderová M., Mendlová P., Sekerášová K.:
Predikce a prevence diabetes mellitus 1. typu
314
Lebl J.1, Průhová Š.1, Čiháková D.1,2, Feigerlová E.1, Pintěrová D.3, Kološtová K.3:
Lidský genom, monogenní diabetes mellitus a naši dětští pacienti
324
Šumník Z.1, Průhová Š.2, Koloušková S.1, Cinek O.1, Lebl J.2, Vavřinec J.1, Hattersley A. T.3:
Novorozenecký diabetes mellitus způsobený aktivační mutací genu kódujícího Kir6.2 podjednotku kaliového kanálu: Musí být inzulinová dependence opravdu celoživotní?
332
Vosáhlo J.1, Srp A.2, Pfaeffle R. W.3, Stobbe H.3, Novotná D.4, Zapletalová J.5, Černá J.6, Kalvachová B.7, Weiss V.8, Hána V.8, Lebl J.1:
Morfologie hypofýzy u pacientů s kombinovaným deficitem pituitárních hormonů na podkladě mutace v PROP1 genu
338
Koloušková S.1, Zemková D.1, Cháňová M.2, Mališ J.2, Šnajderová M.1:
Retrospektivní analýza růstu u tumorů hypotalamo-hypofyzární oblasti
345
Hyánek J.1, Freiberger T.2, Grombiříková H.2, Kuhrová V.3, Martiníková V.1, Dubská L.1, Dvořáková J.1, Loučka M.4, Přindišová H.5, Janatová D.6, Jenčová H.1 :
Homozygotní forma familiárního defektu apo B-100 (FDB) u sedmileté dívky
349
Šnajderová M., Zemková D.:
Růst a finální výška dívek s centrální předčasnou pubertou po dlouhodobé léčbě depotním agonistou gonadoliberinu
355
Zemková D.1, Koloušková S.1, Šnajderová M.1, Křepelová A.2, Havlovicová M.2:
Syndrom Pradera-Williho: Změny růstové dynamiky a tělesného složení během léčby růstovým hormonem
360
Krásničanová H.:
Vztah sexuální a skeletální maturace a hodnocení biologického věku v pediatrii
365
Dittertová L.1, Vávrová V.2, Skalická V.2, Holubová A.3, Zemková D.2, Lebl J.1, Kračmar P.1, Macek M. Jr.3, Votava F.1:
Novorozenecký screening cystické fibrózy (Souborný referát)
373
Máček M.:
Vliv pohybové aktivity na lipidový a lipoproteinový profil v dětském věku
379
Zapletalová J., Geier P., Mihál V.:
Hyponatrémie jako příčina neprospívání
385

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER