Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Obsah
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
 

Časopis lékařů českých
č.11, 1.11.2004

 
 
Miovský M., 1Miovská L., 2Mravčík V.:
Aktuální přehled stavu užívání nelegálních drog v České republice
723
Svačina Š.:
Nové perspektivy ovlivnění jaderných receptorů PPAR
731
Švestka T., Krechler T., Brůha R., †Jablonská M.:
Problematika infekce Helicobacter pylori u chorob žaludku a duodena
734
Čáp P., Pehal F.:
Vyšetření kondenzátu vydechovaného vzduchu u nemocných s astmatem a chronickou obstrukční plicní nemocí
742
Škába R., Rousková B., Šimsová M., Kalousová J., Pýcha K.:
Léčba Hirschsprungovy choroby na Klinice dětské chirurgie 2. LF UK a FN Motol v letech 1979–2004
748
Stolz A. J., 1Pipková R., Schützner J., Šimonek J., Lischke R., Pafko P.:
Počítačová tomografie a staging bronchogenního karcinomu Prospektivní studie
752
Všetulová E., Bunc V.:
Vliv tělesného složení na fyzickou výkonnost a funkční kapacitu obézních žen
756
Hejnová J., Majerčík M., Polák J., Richterová B., 1Crampes F., 1deGlisezinski I., Štich V.:
Vliv silově-dynamického tréninku na inzulínovou senzitivitu u inzulínorezistentních mužů
762
Kytnarová J., Frühauf P., Moravcová A., 1Kunešová M., 1Hainer V.:
Možnosti sonografického zjišťování množství viscerálního tuku u obézních dětí
766
Romaniv S., Vondráček V., Lindner J., Tošovský J., 1Stříteský M.,2Král J., 3Krupička P:
Mykotické aneuryzma koronární arterie
771
Vařeka T., Zapletalová J., Zeman M.:
Diabetická gangréna jako primomanifestace diabetes mellitus
774
Nešpor K., 1Knor J., 2Csémy L.:
Alkohol, neúmyslně způsobená poranění a násilí vůči záchranářům
779
Překlad a úprava: Králíková E., Himmerová V.:
Abeceda odvykání kouření Náhradní terapie nikotinem
781

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER