Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Obsah
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
 

Časopis lékařů českých
č.7, 7.7.2004

 
 
Kubička L., Csémy L.:
Analýza sociodemografického kontextu požívání alkoholických nápojů v dospělé populaci České republiky z hlediska zdravotního
435
Tichý J.:
Prionové neuroinfekce
440
Fait T., 1Vokrouhlická J., 1Vrablík M., 2 , 3Jeníček J.:
Současné postavení hormonální substituční terapie
447
Kalvach Z., Rychlý L.:
K diagnostice a diferenciální diagnostice demencí z pohledu internisty–geriatra: úskalí falešně pozitivní diagnózy
453
Horák J., Sulková S.:
Styčné body hepatologie a nefrologie
459
Rotreklová J., Molinský J., Tuka V., Malík J.:
Smykové napětí a endotel
467
Jankovičová K., Krejsek J., Kopecký O., 1Voglová J., Novosad J.:
Sledování vybraných znaků mnohočetné rezistence k cytostatikům u leukemických buněk pacientů s diagnózou akutní myeloidní leukémie
471
Móciková H., Marková J., 1Bělohlávek O., 2Čáp F. , 2Čermák F., 3Feltl D., Kozák T.:
Srovnání konvenčních zobrazovacích metod a pozitronové emisní tomografie v léčbě Hodgkinova lymfomu
476
1 , 2Topinková E., 1Klán J., 1Pelíšková D., 1 , 2Doleželová I.:
Atypické pyoderma gangrenosum u 92leté pacientky
481
Vonka V.:
K problému kauzality v medicíně Případ virů a nádorů - část 2. Viry a lidské zhoubné nárory*
485
Nešpor K., Csémy L., Zima T.:
Škodlivé účinky marihuany s odstupem několika let
490
Janout V., Janoutová G.:
Klinická epidemiologie – kritické hodnocení terapeutických možností
492
Překlad a úprava: Králíková E., Himmerová V.:
Lékařův průvodce Rámcovou úmluvou o kontrole tabáku (WHO Framework Convention on Tobacco Control, FCTC)
496

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER