Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Obsah
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
 

Časopis lékařů českých
č.5, 4.5.2006

 
 
Vařejka P., Linhart A.:
Cévní manifestace syndromu horní hrudní apertury
344
Beran S.:
Syndrom horní duté žíly – možnosti intervenční léčby
349
Karetová D., Chochola M., Linhart A.:
Prevence trombembolické nemoci ve vnitřním lékařství
353
Chochola M., Márová K, Linhart A.:
Buergerova choroba
358
Heller S., Beran S., Skalická L., Procházka P., Mrázek V., Linhart A.:
Endovaskulární léčba akutních cévních uzávěrů
363
Chochola M, Linhart A.:
Epidemiologie ischemické choroby dolních končetin
368
Vidim T., Tošovský J.:
Chronická viscerální ischémie – diagnostický a terapeutický problém
371
Kalousek I., Röselová P., Otevřelová P.:
NGAL-neutrofilní, s gelatinázou asociovaný lipokalin v biochemii, fyziologii a klinické praxi
373
Naušová J., Priwitzerová M., 1Jarošová M., 1Indrák K., 1Faber E., Divoký V.:
Chronická myeloidní leukémie – rezistence na imatinib mesylát (Glivec®) – přehled literatury a vlastní zkušenosti
377
Žikešová E., Hnátková M., Vacková B., 1Jedličková A., Klener P., Trněný M.:
Cefepim v empirické terapii febrilní neutropenie u pacientů léčených vysokodávkovanou chemoterapií s autologní transplantací krvetvorných buněk
383
Hrachovinová I., Rittich Š., Salaj P., Suttnar J., Dyr J. E., 1Šuláková T.,1Pták J., 2Ďulíček P., 3Seeman T.:
Vrozená forma trombotické trombocytopenické purpury
390
Mrzena L., Betka J., 1Stárek I., 2Táborská K., 3Kodetová D., 4Křížová H.:
Biopsie sentinelové uzliny u pacientů s karcinomem ústní dutiny a orofaryngu
393
Bartoňková H., 1Demlová R., Schneiderová M., 2Hanák L.:
Mamotomie, jedna z nových vyšetřovacích metod nejen pro diagnostiku tumoru prsu
399
Raupach J., Lojík M., 1Beran L., 2Harrer J., Chovanec V., Krajina A. Ryška P. :
Penetrující aortální vřed: kazuistická sdělení endovaskulární léčby
404
Zamykalová L., Šimek J.:
Informovaný souhlas ze sociologického pohledu
410

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER