Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Obsah
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
 

Časopis lékařů českých
č.1, 21.1.2006

 
 
Klener P.:
Některé nové poznatky o patogenezi myeloproliferativních onemocnění a možnosti jejich efektivnější léčby
4
Jarošová M., Pospíšilová H., Plachý R., Divoká M., Holzerová M., Papajík T., 1Koptíková J., Indrák K.:
Princip a význam metody arrayCGH v hemato-onkologii
9
Hlavatý P., Kunešová M.:
Acylaci stimulující protein – úloha v regulaci metabolizmu tukové tkáně
14
1Trněný M., 1Vacková B., 1Pytlík R., 1Cieslar P., 1,2Válková V., 2Gašová Z., 2Kobylka P., 1Trnková M., 1Krejčová H., 1,2Klener P.:
Vysokodávkovaná terapie s autologní transplantací krvetvorných buněk u nemocných s Hodgkinovým lymfomem: dlouhodobé sledování nemocných léčených v jednom centru
19
Beránek M., 1Voglová J., 1Sýkorová A., 1Belada D., 1Bláha M.:
Význam kvantitativního hodnocení transkriptů BCR-ABL pomocí real-time PCR pro efektivní léčbu chronické myeloidní leukémie
25
Dobrovolná M., Vraná M., Brdička R., Loudová M.:
Význam konfirmačních testů HLA systému nepříbuzných dárců hematopoetických kmenových buněk
32
Polák J., Marková J., Schwarz J., Maaloufová J., Volková Z., Čermák J., Haškovec C.:
Užití kvantitativního stanovení exprese genu Wilmsova tumoru 1 pro monitorování reziduální nemoci pacientů s akutní myeloidní leukémií
36
Soumarová R., Homola L., 1Štursa M., Perková H.:
Akutní nežádoucí účinky brachyterapie s vysokým dávkovým příkonem v kombinaci se zevní radioterapií u lokalizovaného karcinomu prostaty
43
Špíšek R., Mejstříková E., 1Formánková R., 2Žižková H., 1Vávra V., Hrušák O.,Šedivá A., 1Sedláček P. 1Starý J.:
Familiární hemofagocytující lymfohistiocytóza na podkladě deficitu perforinu úspěšně léčená transplantací hematopoetických kmenových buněk – první diagnostikovaný případ v České republice
50
Šváb J., 1Feyereisl J., Růžička P., Burget F., 2Hořejší J., 3Kolářová L., 4Stejskal F. :
Echinokoková nákaza – echinococcosis
55
Nešpor K., 1Csémy L.:
Zneužívání buprenorfinu se stává v České republice problémem
59
Šváb J.:
Robotika v chirurgii
61
Špála M.:
Impakt faktor – dobrý sluha, ale špatný pán
69

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER