Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čas. Lék. čes., 2007, 146, pp. 284–291.
 
Vztahy mezi faktory „Dotazníku jídelních zvyklostí“, socioekonomickým stavem, antropometrickými ukazateli akumulace tuku a zdravotními riziky u české populace 
Wagenknecht M., Hainer V., Kunešová M., 1Bellisle F., Pařízková J., Braunerová R., Hill M., 2Lajka J. 

Endokrinologický ústav, Praha 1INRA Hotel Dieu, Paříž, Francie 2Stem/Mark – Centrum sociologických a empirických studií, Praha
 


Souhrn:

       Východisko. Cílem práce bylo porovnat a zhodnotit psychologické charakteristiky jídelního chování hodnocené trojsložkovým dotazníkem jídelních zvyklostí Eating Inventory (EI) s antropometrickými, zdravotními a sociálními charakteristikami ve vzorku populace českých žen a mužů. Metody a výsledky. Vzorek zahrnoval 1624 žen a 1429 mužů, kteří byli jednotlivě dotazováni vyškolenými konzultanty. Vzorek populace byl kvótní s ohledem na pohlaví, věk, velikost místa bydliště, region, vzdělání a socioekonomický stav. Konzultanti získávali antropometrická data, socioekonomické informace a informace o životním stylu respondentů. Respondenti sami vyplnili dotazník EI. Zdravotní stav respondentů byl hodnocen podle údajů ošetřujících lékařů. Výsledky ukázaly, že ženy mají vyšší skóre restrikce, ale nižší skóre disinhibice a hladu než muži. Ve zpětné regresní krokové analýze se uplatnily v predikci body mass indexu (BMI) i obvodu pasu jak skóre dietní restrikce, tak skóre dietní disinhibice EI. BMI a obvod pasu negativně korelovaly s restrikcí a pozitivně s disinhibicí. Hlad a disinhibice prokazovaly vždy silnou vzájemnou provázanost. Restrikce byla u obou pohlaví v negativním vztahu s hladem, ale u mužů i s disinhibicí. U obou pohlaví stupeň vzdělání pozitivně koreloval s dietní restrikcí a negativně se skórem hladu. Významná negativní korelace mezi stupněm vzdělání a disinhibicí však byla prokázána pouze u mužů. Jedinci s vysokým skóre disinhibice (horní kvartil) vykazovali ve srovnání s jedinci s nízkým skóre disinhibice (dolní kvartil) vyšší výskyt hypertenze, kardiovaskulárních chorob a hyper/dyslipidémie, a to u obou pohlaví. Tyto rozdíly byly nejvíce vyjádřené u osob středního věku. Závěry. Psychologické charakteristiky jídelního chování hrají významnou úlohu při zmnožení tukové tkáně. Především disinhibice je významným způsobem spojena s výší BMI a obvodu pasu a s výskytem některých kardiometabolických onemocnění.

        Klíčová slova: Eating Inventory, restrikce, disinhibice, hlad, BMI, obvod pasu, komorbidity.
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER