Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čes.-slov. Pediat., 2006, roč. 61, č. 3, s. 123–128.
 
Enuretický alarm v liečbe primárnej nočnej enurézy 
Kovács L., Gecíková M., Radvanská E., Rittig S.1 

2. detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou, Bratislava Detská klinika, Skejby nemocnica Univerzity, Arhuse, Dánsko1
 


Souhrn:

       Enuretický alarm sa už dlhšiu dobu uplatňuje v liečbe detí s primárnou nočnou enurézou. Cieľom práce bolo hodnotiť účinnosť tejto formy terapie a zmeny rezervoárovej funkcie močového mechúra počas liečby. Pacienti a metódy: U 21 detí (13 chlapcov a 8 dievčat) starších ako 9 rokov (12,6±0,66 rokov) sa aplikovala 12–14-týždňová liečba enuretickým alarmom. Parametre rezervoárovej funkcie močového mechúra sa hodnotili počas 14 dní pred nasadením liečby a potom opakovane v priebehu 6. a 7., resp. 13. a 14. týždňa terapie. Výsledky: Liečba bola úspešná (14 suchých nocí po ukončení terapie) u 13 detí (skupina Ú), parciálny úspech, ktorý sa prejavil redukciou frekvencie enurézy, sa dosiahol u 5 pacientov (skupina PÚ). Údaje od troch enuretikov, ktorí sa nedokázali zobudiť na zvukový signál, boli vyradené z ďalšieho hodnotenia. Autori nezistili súvislosť medzi účinnosťou alarmovej terapie a vekom, resp. pohlavím pacientov. Deti v skupine PÚ mali v porovnaní s pacientmi v skupine Ú nižšiu funkčnú kapacitu močového mechúra (0,49±0,06 vs. 0,71±0,06, p <0,05), častejšie denné mikcie (7,66±0,33 vs. 5,66±0,47, p <0,05) a tiež vyššiu nočnú diurézu (1,49±0,14 vs. 1,09±0,08, p <0,05). V skupine Ú sa pomer dennej funkčnej kapacity a „ideálnej“ FKM postupne zvyšoval z 0,71±0,06 pri iniciálnom vyšetrení na 0,78±0,04 v 6.–7. týždni alarmovej liečby (n.s.) a na 0,83±0,05 po ukončení terapie (p <0,001). Zvýšenie tohto pomeru z iniciálnej hodnoty 0,49±0,06 na 0,57±0,04 v 6.–7. týždni alarmovej liečby (n.s.) a na 0,63±0,04 po skončení terapie (p <0,001) sa zistilo aj v skupine PÚ charakterizovanej relatívnou nočnou polyúriou vzhľadom na funkčnú kapacitu močového mechúra. Záver: Liečba bola úspešná u 61,9 % detí s primárnou nočnou enurézou. Nízka FKM, častejšie denné mikcie a vyššia nočná diuréza vzhľadom na aktuálnu FKM sú dôležitými prediktormi obmedzenej účinnosti liečby alarmom. Tento nález upozorňuje na dôležitosť hodnotenia “troch systémov” pred voľbou liečebného postupu. Signifikantné zvýšenie rezervoárovej kapacity mechúra po 12 týždňoch liečby môže prispieť k úspešnosti alarmovej terapie v skupine pacientov bez absolútnej či relatívnej nočnej polyúrie.

        Klíčová slova: enuretický alarm, primárna nočná enuréza
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER