Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čes. Revmatol., 16, 2008, No. 1, p. 4–8.
 
Vliv pohybové terapie na pohyblivost páteře a subjektivní vnímání bolesti u jedinců s ankylozující spondylitidou 
1Levitová A., 2Daďová K. 

1Rehabilitační oddělení, Revmatologický ústav, Praha 2Katedra zdravotní tělesné výchovy a tělovýchovného lékařství, FTVS UK, Praha
 


Souhrn:

       Úvod: Ankylozující spondylitida je systémové zánětlivé onemocnění pohybového ústrojí postihující sakroiliakální klouby, páteř, někdy také periferní klouby či jiné orgány. Důležitou součástí komplexní léčby je pohybová terapie. Cílem této pilotní studie bylo ověření efektu 21týdenního programu skupinového cvičení léčebné rehabilitace. Metody: Do studie bylo zařazeno 30 jedinců s ankylozující spondylitidou. Soubor byl rozdělen na experimentální a kontrolní skupinu. Vnímání bolesti bylo stanoveno pomocí vizuální analogové škály. Dále byly hodnoceny tyto parametry: statické držení těla (metodou podle Kleina a Thomase modifikované Mayerem), pohyblivost bederní a hrudní páteře (Schoberovou, Stiborovou, Thomayerovou distancí a záklon trupu) a pružnost hrudníku (antropometrického měření obvodu hrudníku). Výsledky: U experimentální skupiny s cílenou pohybovou léčbou došlo oproti kontrolní skupině k významnému snížení intenzity bolesti (64,8 vs. 26,4 %), zlepšení statického držení těla, zvýšení pohyblivosti páteře pro všechny distance a zvýšení pružnosti hrudníku. Závěr: Na podkladě získaných výsledků byl potvrzen významný přínos pravidelné pohybové terapie v léčbě pacientů s ankylozující spondylitidou.

        Klíčová slova: ankylozující spondylitida, skupinové cvičení, bolest, držení těla, pohyblivost páteře
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER