Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čas. Lék. čes., 2007, 146, pp. 586–592.
 
Proteomické techniky a jejich aplikace u hematoonkologických onemocnění 
1,2Zelená J., 1,2,3Hájek R. 

1Laboratoř experimentální hematologie a buněčné imunoterapie, Oddělení klinické hematologie FN, Brno–Bohunice 2Centrum základního výzkumu pro mnohočetný myelom a monoklonální gamapatie – Integrované laboratoře biomedicínských technologií, Univerzitní kampus MU, Brno–Bohunice 3Interní hematoonkologická klinika FN, Brno–Bohunice
 


Souhrn:

       Pochopení hematoonkologických onemocnění na proteinové úrovni je významné pro předpověď citlivosti na podanou terapii, možnost diagnostiky onemocnění či vývoj cílené léčby a musí být podloženo znalostí molekulární patogeneze nádoru. Proteomika popisuje analýzu kompletního proteomu buňky nebo tkáně a zahrnuje v sobě mnoho technologií – Western blotting, dvourozměrnou elektroforézu v polyakrylamidovém gelu, hmotnostní spektrometrii, protein–čipové technologie. Ačkoli dosud bylo provedeno jen několik proteomických studií u hematoonkologických onemocnění, potenciál těchto technologií umožňuje objevení nových biomarkerů spojených s rezistencí na podané léčivo a identifikaci biomarkerů, které mohou usnadnit vývoj rychlých diagnostických testů, snadno aplikovatelných v klinickém nastavení. Článek proto popisuje používané proteomické techniky a upozorňuje na práce věnované proteomickému výzkumu hematoonkologických onemocnění, zejména publikací věnovaných výzkumu mnohočetnému myelomu, leukémií a lymfomů.

        Klíčová slova: proteomika, metody, hematoonkologická onemocnění.
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER