CzMA JEP Home page CZECH MEDICAL ASSOCIATION J. Ev. PURKYNĚ
Journals - Article
CzMA JEP Home page News About Assocation Publishing Division Medical Journals Searching Supplements Catalogue
 
  Česky / Czech version Čas. Lék. čes., 142, 2003, No. 4, pp. 248–251.
 
Intervenční léčba mnohočetných vaskulárních poruch u mladého muže s heterozygotní familiární hypercholesterolémií 
Lubanda J.-C. M., Šimek S., Linhart A., Aschermann M., 2Češka R. 

2nd Department of Internal Medicine, 1st Faculty of Medicine, Charles University, General Teaching Hospital, Prague, Czech Republic 3rd Department of Internal Medicine, 1st Faculty of Medicine, Charles University, General Teaching Hospital, Prague, Czech Republic
 


Summary:

       Práce předkládá případ 31letého muže, trpícího familiární hypercholesterolémií a velmi silného kuřáka, u kterého byl akutní infarkt myokardu prvním projevem časné aterosklerózy. Tato náhlá příhoda byla léčena primární PTCA uzavřené první marginální arterie. Pokus o rekanalizaci RIA nebyl v té době úspěšný. Pacient byl doporučen k bypassu mammanním štěpem. Při ultrazvukovém vyšetření byla objevena stenóza levé vnitřní karotidy a okluze levé arterie subclavie, které výkon znemožnily. Byl proto proveden druhý, tentokrát úspěšný pokusu o PTCA uzavřeného RIA. Také PTA uzavřené levé arterie subclavie se podařilo úspěšně provést. Pacient byl léčen standardní léčbou ICHS a kombinací léků snižujících plazmatické lipidy bylo dosaženo významného poklesu plazmatického cholesterolu. Avšak již dva roky po prvním infarktu myokardu pacient náhle zemřel po plavání ve věku 31 let. U tohoto pacienta bylo riziko časné ICHS zvýšeno přítomností dalšího rizikového faktoru – silného kuřáctví. Tělesná aktivita pravděpodobně spustila akutní koronární příhodu u obou případů IM. Intervenční metody se ukázaly vysoce účinné v léčbě mnohočetných aterosklerotických lézí, pacientovi přinesly významné snížení příznaků. V článku je krátce diskutována léčba heterozygotní FH.

        Key words: heterozygotní familiární hypercholesterolémie, tabakizmus, PTCA, PTA, statiny, poruchy koronárních arterií, časná ateroskleróza, infakkt myokardu.
       

Order this issue

  BACK TO CONTENTS  
 
 
| HOME PAGE | CODE PAGE | CZECH VERSION |
©  1998 - 2008 CZECH MEDICAL ASSOCIATION J. E. PURKYNĚ
Created by: NT Servis, s.r.o., hosted by P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER