Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čas. Lék. čes., 138, 1999, No. 5, p. 136 -141.
 
GENETICKÁ PREDISPOZICE PRO MNOHOČETNÝ METABOLICKÝ SYNDROM 3. část. Metabolismus lipidů, lipoproteinů a apolipoproteinů 
†Šobra J., Češka R. 

III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
 


Souhrn:

       Jsou uvedeny metabolické pochody při transportu exogenních a endogenních lipidů a odchylky v metabolismu lipidů, lipoproteinů a apolipoproteinů při mnohočetném metabolickém syndromu a při tzv. diabetické dyslipidémii. Mezi specifické fenotypové projevy diabetické dyslipidémie patří hypertriacylglycerolémie, hypercholesterolémie, zvýšené plazmatické hladiny LDL cholesterolu a apolipoproteinu B a snížené hladiny HDL cholesterolu a apolipo- proteinu A-I. K dalším recentním nálezům tohoto syndromu patří průkaz zvýšených koncentrací malých a hutných micel LDL (< 25 nm), tzv. LDL fenotyp B, které snáze podléhají modifikaci (např. oxidaci, glykosylaci ap.) a k následnému vychytávání „úklidovými“ receptory do makrofágů, které se po naplnění stávají pěnovými buňkami a penetrují do stěny tepen. Zvýšené hladiny malých a hutných micel LDL, akcelerující proces aterogeneze, byly prokázány u všech nositelů mnohočetného metabolického syndromu. Aterogenní lipoproteinový fenotyp u jejich nositelů výrazně urychluje aterogenezi a následnou manifestaci kardiovaskulárních chorob.

        Klíčová slova: mnohočetný metabolický syndrom, metabolismus lipidů, lipoproteinů a apolipoproteinů, malé hutné částice LDL, modifikované LDL, diabetická dyslipidémie.
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER