Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čas. Lék. čes., 2006, 145, pp. 464–469.
 
Změny složení mastných kyselin v séru a tukové tkáni v závislosti na obsahu tuků v nízkoenergetické dietě 
Vecka M., 1Richterová B., Žák A., Tvrzická E., 1Šrámková P., Staňková B.,1Klimčáková E., 1Štich V. 

IV. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha 1Oddělení tělovýchovného lékařství 3. LF UK, Praha
 


Souhrn:

       Východisko. V poslední době je opět věnována pozornost možnému příznivému účinku diet s vysokým podílem tuku na redukci tělesné hmotnosti a metabolický profil obézních jedinců. Cílem práce bylo srovnat účinky dvou diet s rozdílným podílem tuku na složení mastných kyselin v krvi a tukové tkáni. Metody a výsledky. Čtyřiačtyřicet obézních jedinců dodržovalo po dobu 10 týdnů nízkoenergetickou dietu. Účastníci byli randomizováni do 1. skupiny s nízkým podílem tuku v dietě (LFD) (20–25 % energetické hodnoty) a 2. skupiny s vysokým podílem tuku (HFD) (40–45 % energetické hodnoty). Před počátkem a na konci intervence byly odebrány vzorky krve a podkožní tukové tkáně pro následnou analýzu složení mastných kyselin. Dietou navozený úbytek váhy a tuku nebyl mezi oběma dietami rozdílný. Plazmatické triacylglyceroly byly sníženy pouze při HFD. Obě diety vedly ke snížení zastoupení n-3 vícenenasycených mastných kyselin v tukové tkáni a zvýšení podílu nasycených mastných kyselin v triacylglycerolech v krvi. Mezi dietami nebyl v těchto změnách rozdíl, pouze HFD vedla ke zvýšení mononenasycených mastných kyselin v triacylglycerolech v krvi. Diety nevedly k dalším změnám v zastoupení hlavních tříd mastných kyselin. V zastoupení jednotlivých mastných kyselin byla pozorována řada dietou vyvolaných změn, bez rozdílu mezi oběma dietami. Závěry. Nízkoenergetické diety vyvolávají řadu změn v zastoupení jednotlivých mastných kyselin v krvi a tukové tkáni. Většina těchto změn není odlišná u diet s rozdílným podílem tuku. Výsledky nasvědčují tomu, že změny v profilu mastných kyselin v krvi a tukové tkáni vyvolané dietou jsou regulovány kalorickým deficitem v dietním příjmu a zastoupení tuků v dietě má menší význam.

        Klíčová slova: obezita, nízkoenergetická dieta, energetický obsah, mastné kyseliny, tuková tkáň.
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER