Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čas. Lék. čes., 140, 2001, No. 5, p. 142–146.
 
NUTRIČNÝ STATUS DOSPELÝCH NA ALTERNATÍVNOM VS TRADIČNOM STRAVOVANÍ  
Krajčovičová-Kudláčková M., Ginter E., 

Ústav preventívnej a klinickej medicíny, Bratislava , 1 Nemocnica Ministerstva obrany, Bratislava
 


Souhrn:

       Východisko. V rastlinnej potrave chýba vitamín B 12 , vitamín D a vyššie n-3 polynenasýtené mastné kyseliny. Esenciálne aminokyseliny metionín a lyzín sú zastúpené vo výrazne redukovanom množstve. Na druhej strane rastlinná potrava technologicky a kulinárne neupravovaná a celozrné produkty obsahujú esenciálne nutrienty v kon- centrovanejšom množstve. Cieľom práce bolo porovnať nutričný status dospelých na alternatívnom a tradičnom stravovaní a jeho dôsledky pre metabolizmus. Metódy a výsledky. Alternatívnu nutričnú skupinu tvorilo 89 laktoovovegetariánov (vek 38,7±0,6 rokov) s prie- mernou dobou vegetarianizmu 7,8 rokov. Kontrolná skupina tradičného stravovania (omnivori, n=84) bola zostavená ako priemerná vzorka. Nutričný režim bol zisťovaný z dietetických dotazníkov frekvencie príjmu potravín. Vegetariáni konzumujú optimálne množstvo tukov (podľa odporúčanej výživovej dávky OVD) s prevahou rastlinných, majú nízky príjem cholesterolu (62,8 mg), doporučený podiel príjmu saturovaných mastných kyselín (SFA), mononenasýtených (MUFA) a polynenasýtených (PUFA) 6,5:10,6:8,9 energetických % a podiel príjmu kyseliny linolovej:-linolénovej 10,4:1 tiež vyhovuje odporúčaniam. V tradičnom stravovaní je prekročená OVD tukov a energie (o 33 a 19 %), vysoko prekročený príjem cholesterolu (512,2 mg, odporúčanie max. 200 mg), vyšší príjem SFA (11,2 energetických %, doporučenie 7 %) a nedostatočný príjem kyseliny -linolénovej (68 % OVD). Alternatívne sa stravujúci majú nízke plazmatické hodnoty rizikových lipidových parametrov a významne vyššie hodnoty antiskleroticky účinných látok. V dôsledku významne vyššieho príjmu ovocia a zeleniny, konzumácie rastlinných olejov, klíčkov, semien, celozrných potravín sú plazmatické hodnoty antioxidačných vitamínov u vegetariánov nadprahové, predstavujúce redukované riziko voľnoradikálových ochorení. Na druhej strane vegetariáni vykazujú deficit v príjme metionínu, nález hypoproteinémie je 15 % vs. 0 % u omnivorov. Znížené hladiny železa a vápnika a výskyt hyposiderinémie (16 % vs 2 %) a hypokalcémie (21 % vs 8 %) súvisia s príjmom rastlinných inhibítorov absorpcie (kyselina fytová, kyselina oxalová, vláknina). Značný nález miernej hyperhomocysteinémie (28 % vs. 5 %) zapríčiňuje deficit vitamínu B 12 . Závery. Vegetariánske stravovanie je optimálne v prevencii voľnoradikálových najmä srdcovo-cievnych ochorení. Môže byť rizikové z hľadiska redukcie absorpcie železa a vápnika, nízkeho príjmu metionínu a výskytu miernej hyperhomocysteinémie. V tradičnom stavovaní treba obmedziť príjem celkových tukov, preferovať rastlinné tuky najmä s obsahom kyseliny -linolénovej, zvýšiť konzumáciu ovocia a zeleniny a zaradiť do jedálneho lístka častejšie celozrné výrobky a olejnaté semená.

        Klíčová slova: vegetariáni, omnivori, cholesterol, mastné kyseliny, antioxidačné vitamíny, metionín, vitamín B 12 , homocysteín, železo, vápnik.
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER