Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čas. Lék. čes., 142, 2003, No. 9, pp. 528–529.
 
Genová léčba jaterních nádorů: výsledky prvních klinických studií 
Havlík R., Král V., 1Habib N. 

I. chirurgická klinika LF a FN, Olomouc 1Division of Surgery, Imperial College School of Medicine, Hammersmith Hospital, London
 


Souhrn:

       Jaterní nádory představují závažný společenský problém a pouze malé procento je vhodné k chirurgické léčbě, která je jedinou potenciálně kurabilní. Genová léčba představuje novou strategii, která prokázala dobré preklinické výsledky v in vitro a in vivo studiích. Použití nádory potlačujícího genu p53, suicidiálních genů, imunogenová léčba a použití replikačně-kompetentních onkolytických adenovirů vstoupilo u jaterních malignit do fáze prvních klinických zkoušek a právě tyto metody jsou v článku rozebírány. U pacientů s nádory jater prokázaly první klinické studie I. a II. fáze dobrou toleranci a nízkou toxicitu genových preparátů, nicméně klinický efekt byl u pacientů po aplikaci p53 nebo E1B-deficitního adenoviru nevýznamný.

        Klíčová slova: genová léčba, jaterní nádory, klinické studie.
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER