Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čes. a slov. Farm. 48, 1999, No. 6, p. 272–275
 
IN VITRO IN VITRO ÚČINOK CHINOLÓNOV NA HYDROFOBICITU ACINETOBACTER ACINETOBACTER BAUMANNII BAUMANNII 
HOŠTACKÁ A. 

Ústav preventívnej a klinickej medicíny, Bratislava
 


Souhrn:

       Testoval sa vplyv subinhibičných koncentrácií (sub-MICs) (1/4, 1/8, 1/16 a 1/32 MICs) štyroch chinolónových antibiotík na povrchovú hydrofobicitu dvoch kmeňov Acinetobacter baumannii (R1 a R2). Hydrofobicita sa hodnotila testom adherencie baktérií na xylén a ich agregáciou v roztokoch síranu amónneho. Norfloxacín v koncentráciách 1/4 a 1/8 MIC znížil hydrofobicitu kmeňa R1 a kmeňa R2 v koncentrácii 1/16 MIC. Ciprofloxacín bol účinný pre obidva kmene najmä v koncen- trácii 1/4 MICs. Enoxacín (1/8 MIC) významnejšie redukoval hydrofóbne vlastnosti len kmeňa R2. Ostatné koncentrácie vyššie uvedených antibiotík ako aj všetky testované koncentrácie pefloxacínu prakticky neovplyvnili povrchovú bakteriálnu hydrofobicitu.

        Klíčová slova: chinolóny – subinhibičné koncentrácie – Acinetobacter baumannii – povrchová hydrofobicita
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER