Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čes.-slov. Pediat., 2006, roč. 61, č. 3, s. 137–145.
 
Diferenciální diagnostika poruch koagulace v dětském věku 
Toušovská K. 

Klinika dětské onkologie, pracoviště dětské medicíny, FN Brno přednosta doc. MUDr. J. Štěrba, PhD.
 


Souhrn:

       Hemostáza je složitá vícestupňovitá kaskáda enzymatických reakcí, jejichž prvotním impulzem je narušení celistvosti endotelu a výsledkem vznik trombu se současným spuštěním antikoagulační a fibrinolytické aktivity. Původní teorie koagulační kaskády jako linearní enzymatické aktivace je nahrazena modelem aktivní sítě simultánně probíhajících zpětnovazebných interakcí. Klíčovou úlohu v iniciální aktivaci sehrává tkáňový faktor. Ve vyšetřovacím postupu krvácivých poruch u dětí stojí na prvním místě anamnéza a fyzikální vyšetření. Z koagulačních testů stačí k rychlé diferenciální diagnostice vyšetření počtu trombocytů v kontextu kompletního krevního obrazu, aktivovaného parciálního tromboplastinového času a protrombinového času. Další testy by měly být indikovány cíleně na základě klinického podezření. Plošný laboratorní koagulační screening dětí před adenotomií a především zdravých dětí před plánovaným chirurgickým zákrokem je ve světle současných poznatků sporný a měli bychom se řídit v první řadě standardizovanou anamnézou a fyzikálním vyšetřením.

        Klíčová slova: koagulopatie, pediatrie, vyšetření, operace, adenotomie
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER