Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čas. Lék. čes., 2004, 143, pp. 313–317.
 
Význam proteinu p53 a jeho mutací pro nové strategie léčby nádorových onemocnění 
Müller P., 1Nenutil R., Vojtěšek B. 

Základna experimentální onkologie – Masarykův onkologický ústav, Brno 1Oddělení patologie – Masarykův onkologický ústav, Brno
 


Souhrn:

       Inaktivace genu p53mutací je jednímz nejčastěji se vyskytujících genetických jevů u lidských nádorů, což poukazuje na centrální úlohu p53 jako nádorového supresoru. Funkční protein p53 působí jako silný transkripční faktor vážící se na minimálně 300 různých promotorových sekvencí v genomu. Jako transkripční faktor může p53 široce měnit profil specifické genové exprese, což vede k zástavě buněčného cyklu a/nebo k apoptóze. Transkripční aktivita proteinu p53 je velmi přísně regulována a její bazální aktivita je zvýšena v buňkách vystavených široké škále stresových faktorů. Stresem regulovaná transaktivační funkce p53 je řízena jeho sekvenčně specifickou DNA-vazebnou doménou a je koordinována specifickými protein-proteinovými interakcemi, které mohou být modulovány kovalentními a nekovalentními modifikacemi. Mutantní formy proteinu p53 jsou defektní v sekvenčně specifické vazbě na DNA, neboť mutace měnící smysl kodonu ovlivňují základní vlastnosti proteinu. Analýzy mutovaných p53 ukázaly, že existují různé konformační třídy mutantů a že reaktivace každé z těchto tříd vyžaduje odlišnou strategii závisející namechanizmu vzniku chybné konformace proteinu p53. Potenciální aktivace nemutovaného i mutovaného proteinu p53 in vivo vzbuzuje naději na vývoj protinádorových léčiv použitelných k léčbě rakoviny v kombinaci se sofistikovanou diagnostikou.

        Klíčová slova: antionkogen, p53, mutace, nádor, buněčný cyklus, apoptóza.
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER