Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čas. Lék. čes., 139, 2000, No. 3, p. 74–78.
 
HUMORÁLNÍ PROFIL PACIENTŮ S TĚSNOU AORTÁLNÍ STENÓZOU 
Hrudová J., Linhart A., Vondráček V., Humhal J., Holm F., Jáchymová M., Ort J., Marečková Z., Horký K. 

II. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
 


Abstrakt:

       Východisko. Role humorálních působků, zkoumaná dosud v patogeneze srdečního selhání, není jasná u pacientů s aortální stenózou. Cílem práce bylo zjistit jejich roli u pacientů s aortální stenózou. Metody. U 54 konsekutivních pacientů ve stáří 64,4±9,3 let s čistou symptomatickou aortální stenózou bez srdečního selhání a 23 zdravých osob ve stáří 59,2±12,8 let bylo provedeno echokardiografické vyšetření a stanoveny plazmatické hladiny katecholaminů, plazmatické reninové aktivity, atriálního natriuretického faktoru, endothelinu-1, inzulinu a C-peptidu; u pacientů také rtg hrudníku a katetrizace. Výsledky. Pacienti měli významně vyšší hladiny endothelinu-1 (z-hodnota 0,64±1,19, p=0,019), atriálního natriuretického faktoru (z-hodnota 2,46±2,46, p<0,001) a dopaminu (z-hodnota 0,91±2,33, p=0,02), hodnoty plaz- matické reninové aktivity, noradrenalinu a adrenalinu se nelišily od zdravých osob. Hladiny endothelinu-1 a atriál- ního natriuretického faktoru korelovaly se středním tlakem v plicnici (r=0,633, p<0,001 a r=0,60, p<0,001) i v za- klínění a s indexem rozměru levé síně (r=0,602, p<0,001 a r=0,522, p<0,001). Hodnota endothelinu-1 korelovala negativně s plochou aortální chlopně (r=-0,306, p=0,041). Míra hypertrofie levé komory nekorelovala s hladinou žádného z působků. Závěry. U pacientů s těsnou aortální stenózou je zvýšená plazmatická hladina endothelinu-1, atriálního natriure- tického faktoru a dopaminu. Hladiny endothelinu-1 souvisí s plicní hypertenzí a se závažností aortální stenózy. Hypertrofie levé komory s hladinami sledovaných cirkulujících neurohormonů nesouvisí.

        Klíčová slova: aortální stenóza, hypertrofie levé komory, humorální působky, endothelin-1, plicní hypertenze.
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER