Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čas. Lék. čes., 138, 1999, No. 5, p. 147 - 151.
 
VAROVNÉ PŘÍZNAKY PŘEDCHÁZEJÍCÍ ROZVOJ SEPTICKÉHO ŠOKU U NEUTROPENICKÝCH NEMOCNÝCH LÉČENÝCH PRO HEMATOLOGICKÉ MALIGNITY 
Kubešová, H., Penka, M., Král, Z., Vášová, I., Hájek, R., Adam, Z., Navrátil, M. 

II. interní klinika FNsP, Brno-Bohunice
 


Abstrakt:

       Východisko. U nemocných s hematologickými malignitami probíhají infekční komplikace velmi rychle, a zvláště v období neutropenie nemusí být vyjádřeny jasnou symptomatologií. Mnohdy se mohou projevit pouze teplotou a celkovým zhoršením stavu. Nástup šokového stavu potom může být rychlý a překvapivý. Cílem práce bylo vytypování klinických a laboratorních známek varujících před možností vzniku septického šoku. Metody a výsledky. Do sledování bylo zařazeno celkem 38 nemocných hospitalizovaných v rámci infekční komplikace na jednotce intenzivní péče pro celkové zhoršení stavu. U 18 z nich došlo k rozvoji septického šoku (skupina S), ostatních 20 nemocných (skupina B) bylo v průběhu hospitalizace na JIP stabilizováno. U obou skupin byl sledován vývoj laboratorních hodnot a klinického stavu zpětně 2-3 dny před zhoršením stavu. Rizikové faktory pro rozvoj septického šoku ve sledované skupině nemocných byly: neobvyklá slabost, TF nad 95/min mimo teplotní špičku, hypoalbuminémie, mukositida, hypokaliémie, přítomnost centrálního žilního katétru a podávání parenterální výživy.

        Klíčová slova: septický šok, rizikové faktory, onkohematologická onemocnění.
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER