Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čes.-slov. Pediat., 2005, roč. 60, č. 7, s. 397–401.
 
Hodnotenie sonografických parametrov renálnej cirkulácie hypotrofických novorodencov 
Kolarovszká H.1, Stavěl M.1, Murgaš D.2, Zibolen M.1, Baška T.3 

Neonatologická klinika JLF UK a MFN, Martin1 prednosta prof. MUDr. M. Zibolen, CSc. Klinika detskej chirurgie JLF UK a MFN, Martin2 prednosta prof. MUDr. M. Dragula, PhD. Ústav verejného zdravotníctva JLF UK, Martin3 vedúci MUDr. T. Baška, PhD.
 


Souhrn:

       Cieľ: Zhodnotenie jednotlivých parametrov renálnej cirkulácie hypotrofických novorodencov pomocou dopplerovskej sonografie. Pacienti a metodika: Dopplerovské zhodnotenie cirkulácie v a. renalis (AR) a v intraparenchýmových arteriách (IP) pravej i ľavej obličky 50 hypotrofických novorodencov (20 chlapcov, 30 dievčat). Výsledky: Všetky sledované rýchlostné parametre vykazovali vyššie hodnoty v AR ako v IP. Index rezistencie (RI) počítaný z parametrov v AR bol vyšší (0,77 ± 0,08) ako v IP (0,58 ± 0,08) (p<0,0001). Obdobné rozdiely vykazovali aj hodnoty indexu pulzatility (PI) (1,69 ± 0,53 vs. 0,91 ± 0,24) (p<0,0001). Stranovým porovnaním hodnôt RI a PI neboli zistené významné intraindividuálne rozdiely medzi pravou a ľavou obličkou (p>0,05). Záver: Výsledky štúdie vykazujú priekazné rozdiely hodnôt sledovaných parametrov v a. renalis centralis oproti intraparenchymovým arteriám hypotrofických novorodencov. Zároveň boli stanovené štandardné hodnoty indexu rezistencie a indexu pulzatility renálnej cirkulácie hypotrofických novorodencov.

        Klíčová slova: novorodenec, dopplerovská sonografia, obličky, index rezistencie
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER