Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čes. slov. Farm., 2005; 54, 211–218
 
Znalosti, postoje a chování obyvatel České republiky ve vztahu k samoléčení III. Jednání v oblasti léků a samoléčení 
DRHOVÁ L. 

Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra sociální a klinické farmacie
 


Souhrn:

       Z rozsáhlého průzkumu, který byl proveden v červnu až září 2002 na území České republiky, je zjištěno a analyzováno jednání obyvatel ve vztahu k samoléčení a volně prodejným lékům a poukázáno na problémové oblasti z pohledu veřejnosti. Průzkum je zaměřen zejména na jednání lidí ve vztahu k balení volně prodejných léků a příbalovému letáku, k době použitelnosti léků, k mediální reklamě na volně prodejné léky, k nejčastěji voleným indikacím pro samoléčení, k samoléčení u malých dětí, k finanční spoluúčasti na samoléčení a z toho plynoucí compliance či non-compliance a ve vztahu k ceně volně prodejného léku a dávkování. Z výsledků je patrné, že 68 % dotázaných je schopno si vzít lék i přes prošlou dobu použitelnosti. Jen na základě televizní reklamy by si koupilo volně prodejný lék 7 % dotázaných, více než polovina dotázaných (57 %) uvedla, že se nejdříve poradí se svým lékařem či lékárníkem. V případě náhlého onemocnění jednoročního dítěte 80 % dotázaných uvedlo, že vyhledá lékaře, 8 % je rozhodnuto pro samoléčení. Za předpokladu, že volně prodejný lék je hrazen ze zdravotního pojištění, vyhledá kvůli vystavení receptu lékaře 27 % dotázaných, i když by si ho mohli koupit sami.

        Klíčová slova: samoléčení – volně prodejné léky – jednání – reklama na léky – finanční spoluúčast
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER