Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čes.-slov. Pediat., 2006, roč. 61, č. 3, s. 116–122.
 
Sledování dětí s unilaterální multicystickou dysplazií ledviny 
Flögelová H.1, Šmakal O.2, Geier P.1, Michálková K.3, Koranda P.4, Juřenčák R.1 

Dětská klinika FN a LF UP, Olomouc1 přednosta prof. MUDr. V. Mihál, CSc. Urologická klinika FN a LF UP, Olomouc2 přednosta doc. MUDr. F. Záťura Radiologická klinika FN a LF UP, Olomouc3 přednosta doc. MUDr. M. Heřman, PhD. Klinika nukleární medicíny FN a LF UP, Olomouc4 přednosta doc. MUDr. M. Mysliveček, PhD.
 


Souhrn:

       Úvod: V posledních letech se změnil přístup k vyšetřování a terapii dětí s multicystickou dysplazií ledviny. Naším cílem bylo posoudit na základě analýzy vlastního souboru, zda je konzervativní postup bezpečný. Metody: Byla provedena retrospektivní analýza souboru 46 dětí hospitalizovaných na naši klinice v letech 1995 až 2003 pro multicystickou dysplazii ledviny. Diagnóza multicystické dysplazie byla stanovena ultrazvukem. U všech dětí byla potvrzena afunkce ledviny (scintigraficky nebo vylučovací urografií). U 42 dětí (91 %) byla provedena mikční cystografie. U všech pacientů byly sledovány ultrazvukové nálezy, výskyt infekcí močových cest, krevní tlak a hodnota sérového kreatininu. Výsledky: Anomálie kontralaterální ledviny byly zjištěny u 20 dětí (43 %), a to vezikoureterální reflux st. I–IV u 13 dětí (28 %), obstrukce v pelviureterální junkci u 3 dětí (6,5 %) a primární obstrukční megaureter u 4 dětí (8,5 %). Nefrektomie pro multicystickou dysplazii ledviny byla do roku 1999 provedena u 17 z 26 dětí (65,4 % dětí z této části souboru), po roce 2000 u 5 z 20 dětí (25 % dětí z této části souboru). V celém souboru podstoupilo nefrektomii 22 ze 46 dětí (47,8 %). Mezi konzervativně léčenými pacienty došlo k úplné involuci multicystické ledviny (podle ultrazvukového nálezu) u 33% dětí, u ostatních konzervativně léčených dětí byla sledována částečná involuce multicystické ledviny. Infekce močových cest se vyskytly pouze u dětí s vezikoureterálním refluxem, a to u 5 dětí (10,9 %). Hypertenze byla zaznamenána u 3 dětí (6,5 %). Zvýšená hladina sérového kreatininu byla přítomna u 1 kojence (2,2 %) s hydronefrózou kontralaterální ledviny. Závěr: Pro diagnózu multicystické dysplazie ledviny je podstatné ultrazvukové vyšetření. Statická scintigrafie prokáže afunkci multicystické ledviny a zhodnotí stav parenchymu kontralaterální ledviny. Vzhledem k častému výskytu vezikoureterálního refluxu do kontralaterální ledviny je vhodné provedení mikční cystografie. Krevní tlak je třeba dlouhodobě sledovat u dětí konzervativně léčených i operovaných. Konzervativní postup je bezpečný, nefrektomie by měla být indikována individuálně na základě klinických potíží a nepříznivého ultrazvukového nálezu (suspekce na malignizaci tkáně nebo narůstající cystické změny).

        Klíčová slova: cystografie, multicystická dysplazie ledviny, nefrektomie, scintigrafie
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER