Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Ces.-slov. Pediat., 2007, roc. 62, c. 10, s. 555–570.
 
Parciální splenektomie u detí s hereditární sferocytózou 
Jabali Y.1, Smrcka V.1, Chromčák F.1, Bäumelt V.2, Louda V.2 

Detská klinika Nemocnice Ceské Budejovice, a.s.1 prednosta MUDr. V. Smrčka Chirurgické oddelení Nemocnice Ceské Budejovice, a.s.2 prednosta MUDr. V. Louda
 


Souhrn:

       Úvod: Totální splenektomie (TSx) je spolehlive úcinná v lécbe stredne težké a težké hereditární sferocytózy (HS). Asplenie je však spojena s celoživotním rizikem velmi težkých, obvykle prudce probíhajících a mnohdy fatálních infekcí, a to nezrídka pres preventivní ockování a/nebo dlouholeté profylaktické podávání penicilinu. Cílem této práce je overit, zda parciální splenektomie (PSx) je dostatecne úcinná a pritom i bezpecná v lécbe HS u detí. Pacienti a metody: 14 detí s HS stredne težkého anebo težkého stupne se po predchozím ockování proti opouzdreným bakteriím podrobilo laparotomii s úmyslem PSx. Antibiotika byla indikována podle potreby a preockování doporuceno za 3–5 let. Jeden chlapec byl vyloucen z analýzy pro krátkou dobu sledování. Jiný se podrobil plánované TSx. Prumerné hodnoty Hb a absolutního poctu retikulocytu (ARC) po operaci oproti jejich prumerným hodnotám pred ní byly analyzovány podle úmyslu (13) i skutku (9); porovnán byl i vzestup prumerného Hb a pokles prumerného ARC po úspešné PSx (9) oproti faktické TSx (5) – vše t-testem na hladine významnosti p <0,05. Zaznamenány byly morbidita, kvalita života, aktivita a školní prospech. Výsledky: Od 2/96 do 2/07 byla laparotomie s úmyslem PSx provedena u 14 detí (M : F = 8 : 6; vekový medián 7,5 let). Z ruzných prícin 4 deti prišly o svou slezinu. TSx byla sice úcinnejší než PSx s okázalejším nárustem Hb (p = 0,01) a poklesem ARC (p = 0,02), presto PSx velmi významne ovlivnila Hb a ARC, a to jak podle úmyslu (p = 0,000001 pro oba), tak i podle skutku (p = 0,00002, resp. p = 0,0001). Za ca 55 pr se nevyskytla žádná mimorádná infekce. Záver: Zdá se, že PSx nabízí racionální alternativu k TSx v lécbe HS u detí. Definitivní závery je však možno ucinit pouze na daleko vetším poctu pacientu po delším sledování.

        Klíčová slova: hereditární sferocytóza, splenektomie, postsplenektomické infekce, deti
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER