Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čas. Lék. čes., 2006, 145, pp. 488–493.
 
Paraneoplastická encefalitis 
Dušková J., 1Sváčková D., Mačoková P., 1Bauer J., 1Reková P., 1Fiksa J., Povýšil C. 

Ústav patologie 1.LF UK a VFN a Katedra patologie IPVZ, Praha 1Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
 


Souhrn:

       Paraneoplastické neurodegenerativní choroby jsou definovány jako poškození mozkové tkáně v souvislosti s nádorovým procesem, avšak bez přítomnosti metastáz. Jsou-li první manifestací dosud nerozpoznaného nádorového onemocnění, může být diagnóza složitá. Popsáno je onemocnění 59leté ženy, které probíhalo 9 měsíců pod obrazem meningoencefalitis s parézami hlavových nervů a progredující kvadruparézou. Likvorový obraz v počátku onemocnění encefalitis sice vykázal, ale jeho postupné zlepšování bylo v kontrastu s klinickým průběhem, který vedl až k úmrtí terminální bronchopneumonií. Rozsáhlá vyšetření cílená k průkazu možného infekčního agens byla negativní. Testované spektrum autoprotilátek dostupným panelem (anti Yo, Hu, Ri) sice nevedlo ke zjištění pozitivity v žádné z nich, paraneoplastická neurodegenerace byla však zvažována v dif dg. Pitva a následné histopatologické vyšetření prokázaly reziduální paraneoplastickou meningoencefalitis lokalizovanou zejména v mozkovém kmeni a rozsáhlou degeneraci Purkyňových buněk mozečku v souvislosti s malobuněčným neuroendokrinním karcinomem dolního lobárního bronchu pravé plíce. Ten se intravitálně manifestoval pouze zobrazovacími technikami zjištěnou lymfadenomegalií. Rychlý rozvoj imunodiagnostických možností v oblasti paraneoplazií s rozšiřujícím se spektrem testů pro detekci autoprotilátek zvyšuje již nyní možnost zpětného rozpoznání neoplastického zdroje paraneoplastické symptomatologie. Předmětem dalšího výzkumu bude nepochybně i možnost terapeutického ovlivnění těchto nepříznivých doprovodných projevů neoplazií.

        Klíčová slova: paraneoplastická encefalitis, malobuněčný karcinom plic, paraneoplazie, latentní malignita.
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER