Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čas. Lék. čes., 138, 1999, No. 5, p. 142 - 146.
 
PROKOLAGEN TYPU I A III U NEMOCNÝCH S ANEURYZMATY BŘIŠNÍ AORTY 
Třeška V., 1 Topolčan O., 2 Kočová J., 2 Pecen L., 3 Tonar Z. 

Chirurgická klinika FN, Plzeň,
1 II. interní klinika FN, Plzeň,
2 Ústav histologie a embryologie LF UK, Plzeň
3 Ústav informatiky - AV ČR, Praha
 


Abstrakt:

       Východisko. Základními stavebními komponentami stěny aorty jsou kolagen a elastin. V procesu vzniku aneu- ryzmatu abdominální aorty (AAA) dochází k degradaci a remodelaci elastinu a kolagenu v mezibuněčné matrix její stěny. Hlavními dvěma typy kolagenu v aortě jsou kolagen typu I a III. Při syntéze kolagenu typu I je uvolňován karboxyterminální propeptid prokolagenu I (PICP) a při syntéze i degradaci kolagenu typu III pak aminoterminální propeptid kolagenu III (PIIINP). Cílem práce bylo zjistit do jaké míry lze oba faktory využít pro sledování metabolických pochodů ve stěně AAA a v plazmě v závislosti na velikosti a symptomatologii AAA. Metody a výsledky. Vzorky žilní krve a stěn AAA byly vyšetřeny pomocí radioimunoanalytických metod. Hladiny PIIINP v žilní krvi byly významně vyšší (p < 0,01) u nemocných s AAA (N = 78) ve srovnání s kontrolní skupinou osob (N = 15). Autoři nezjistili statisticky významný rozdíl mezi hladinami obou faktorů v krvi nemocných s různou velikostí a symptomatologií AAA. Koncentrace PIIINP ve stěně AAA významně korelovaly s jeho velikostí a symptomatologií (p < 0,01). Závěry. Práce prokázala zvýšený metabolismus kolagenu typu III ve stěně AAA s převahou jeho degradace u rostoucího a symptomatického AAA. K úplnému zhodnocení významu plazmatických hladin PICP a PIIINP bude nutné sledovat jejich dynamiku u jedinců s rostoucím, malým (< 5 cm) AAA.

        Klíčová slova: aneuryzma břišní aorty, prokolagen I a III.
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER