Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čes. Stomat., roč. 106, 2006, č. 4, s. 103–110.
 
Léčba recidivujících aft odstraněním elektro-aktivních amalgámových výplní z ústní dutiny 
Procházková J., Podzimek Š., Tomka M., Bártová J. 

Výzkumný ústav stomatologický 1. LF UK a VFN, Praha, přednostka prof. MUDr. J. Dušková, DrSc., MBA
 


Souhrn:

       Cílem naší studie bylo ověřit, zda galvanický článek v ústní dutině ovlivňuje výskyt a četnost recidiv u aftózní stomatitidy. Za tímto účelem byl na základě informovaného souhlasu a v souladu s Helsinskou deklarací klinicky vyšetřen soubor 36 pacientů s aftózní stomatitidou a s přítomností pouze amalgámových výplní jako jediné sanace chrupu. Součástí vyšetření bylo měření galvanických proudů. U 12 pacientů se zjištěnými patologickými hodnotami galvanických proudů bylo přistoupeno k odstranění elektro-aktivních výplní a byl sledován klinický průběh onemocnění: četnost výskytu recidiv, počet a velikost aftózních lézí půl roku před a půl roku po zákroku. Z dvanácti léčených pacientů jsme zlepšení zdravotního stavu ve smyslu redukce počtu recidiv a počtu aftózních lézí či zmenšení plochy jednotlivých aft pozorovali u deseti ošetřených (83,3 %). Z naší studie vyplývá, že galvanické jevy mohou negativně ovlivnit jak četnost recidiv, tak počet aftózních lézí, a do určité míry i jejich rozsah, a tím i hojení. Doporučujeme proto u pacientů s recidivujícími aftami provést měření galvanických proudů v ústní dutině a následně jako jednu z terapeutických možností odstranit práce, které vykazují patologické hodnoty galvanických proudů.

        Klíčová slova: recidivující afty - galvanický článek - odstranění elektro-aktivních amalgámových výplní - léčebný efekt
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER