Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čas. Lék. čes., 142, 2003, No. 9, pp. 519–522.
 
Genová terapie u kardiovaskulárních chorob 
Gregor P. 

III. interní-kardiologická klinika – Kardiocentrum 3. LF UK a FNKV, Praha
 


Souhrn:

       V kardiologii se genová terapie (GT) zaměřuje na novotvorbu cév, srdeční selhání a prevenci reokluze po perkutánní koronárních intervencích. Tzv. terapeutická angiogeneze se může se uplatnit především u těžkých ischemických postižení myokardu s refrakterní anginou pectoris a s nemožností provést úplnou revaskularizaci chirurgickou nebo katetrizační cestou. Další potenciální terapeutickou indikaci GTv kardiologii představuje srdeční selhání. Vtomto směru existují tři hlavní směry GT, které se snaží docílit zvýšení kontraktility, a to cestou modulace homeostázy kalcia, ovlivnění beta-adrenergních receptorů a konečně zvýšenímrezistence kardiomyocytů k apoptóze. Potenciální využití GTpř edstavuje prevence restenózy po PTCA s užitím stentu nebo bez něj. Z dalších možných nadějí GT u kardiovaskulárních chorob přichází v úvahu konverze myocytů komorového myokardu do pacemakerových buněk pomocí genu kódujícího kaliový kanál, naděje přináší GTsy stémové i plicní hypertenze. Do budoucna bude nutno definovat optimální vektor, nejvhodnější přístup (pravděpodobně transmyokardiální doplněný i.v. aplikací) i dávky. Z dosud provedených studií se zdá, že GTje v kardiologii dobře tolerována, je bezpečná a že umožňuje zahájit éru randomizovaných, placebem kontrolovaných studií.

        Klíčová slova: genová terapie, angiogeneze, restenóza, srdeční selhání, apoptóza.
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER