Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čas. Lék. čes., 142, 2003, No. 9, pp. 545-550.
 
Lumbální infuzní test a transkraniální dopplerometrie v diagnostice a léčbě normotenzního hydrocefalu Prospektivně hodnocená sestava pacientů 2000-2002 
Vaněk P., Sameš M. 

Neurochirurgické oddělení Masarykovy nemocnice, Ústí nad Labem
 


Souhrn:

       Východisko. Onemocnění syndromem normotenzního hydrocefalu (NPH) je charakterizováno přítomností klinické trias sestávající se z demence, motorické apraxie a sfinkterových obtíží, spolu s přítomností určité dilatace komorového systému. Diagnozu NPH je nutno upřesnit vřazenímlikvorodynamického vyšetření do vyšetřovacího algoritmu. Lumbální infuzní test (LIT) je „zlatým standardem“ likvorodynamického testování. Metody a výsledky. Autoři prezentují prospektivně sledovanou sestavu 24 pacientů, 14 NPH pacientů, u nichž byla provedena zkratová operace na základě výsledku LIT. V době stanovení diagnosy bylo 28 % pacientů vysoce závislých na ošetřovatelské péči, zatímco po implantaci zkratu je stejným způsobem hodnoceno 7 % pacientů. Zároveň vzrostlo procento pacientů schopných samostatného života bez omezení ze 14 % na 64 % po implantaci zkratu. Kontrolní skupinu tvoří 10 pacientů s podhraničním nálezem při LIT, u těchto nebyla zaznamenána žádná změna v hodnocených parametrech závislosti. Koincidence cerebrovaskulárního onemocnění je pravděpodobně nejčastější příčinou neúspěchu zkratové operace u LITpoz itivně testovaného NPH pacienta. Závěry. V prezentované práci autoři zabývají možnostmi transkraniální dopplerometrie (TCD) pro posouzení podílu cerebrovaskulárního onemocnění na celkovém klinickém obraze ve snaze minimalizovat neúspěch zkratové operace u NPH pacientů. Prezentovaná sestava je největší prospektivně vedenou studií zabývající se touto problematikou v České republice.

        Klíčová slova: normotenzní hydrocefalus, lumbální infúzní test, zkratová operace, transkraniální dopplerometrie.
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER