Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čes.-slov. Pediat., 2006, roč. 61, č. 3, s. 129–136.
 
X-vázaná adrenoleukodystrofie u jednadvaceti českých pacientů 
Dvořáková L.1, Hřebíček M.1, Jahnová H.1, Starý J.3, Seidl Z.4, Leiská A.4, Zeman J.1,2 

Ústav dědičných metabolických poruch 1. LF UK a VFN, Praha1 přednosta prof. MUDr. M. Elleder, DrSc. Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN, Praha2 přednosta doc. MUDr. J. Hoza, CSc. Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol, Praha3 přednosta prof. MUDr. J. Starý, DrSc. Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN, Praha4 přednosta doc. MUDr. J. Daneš, CSc.
 


Souhrn:

       X-vázaná adrenoleukodystrofie (X-ALD) je neurodegenerativní metabolické onemocnění s gonosomálně recesivním typem dědičnosti. V průběhu 15 let autoři diagnostikovali a po dobu 1–12 let sledovali 21 pacientů s různými klinickými projevy X-ALD. Progredující cerebrální forma onemocnění (cALD) byla zjištěna u osmi chlapců mladších 12 let a u dvou mladistvých, chronická adrenomyeloneuropatie (AMN) u šesti pacientů ve věku 18 až 29 let a adrenální insuficience (ADO) u dvou pacientů ve věku 6 a 26 let. V postižených rodinách diagnostikovali X-ALD u tří asymptomatických jedinců (2, 6 a 29 let). Všichni pacienti měli zvýšenou koncentraci mastných kyselin s velmi dlouhým řetězcem (VLCFA) v plazmě a patogenní mutaci v genu ABCD1. Prognóza onemocnění není obvykle příznivá, ale včasná diagnostika, identifikace přenašeček a genetická prevence jsou velkou pomocí. U včas diagnostikovaných chlapců s cALD je transplantace kostní dřeně jedinou léčebnou metodou s nadějí na úspěch. Nízkotuková dieta s Lorenzovým olejem, který inhibuje endogenní syntézu VLCFA, se uplatňuje pouze u chlapců, u kterých je riziko rozvoje cALD. Dietoterapie u mužů s AMN je stále předmětem diskuse. Podezření na X-ALD by měla vzbudit nedostatečnost funkce nadledvin nejasného původu u mužů, onemocnění připomínající roztroušenou sklerózu mozkomíšní u mužů i žen a neobjasněná leukodystrofie u chlapců a dospělých mužů.

        Klíčová slova: Addisonova nemoc, adrenomyeloneuropatie, gen ABCD1, mastné kyseliny s velmi dlouhým řetězcem (VLCFA), X-vázaná adrenoleukodystrofie, peroxisom
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER