Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čes. Stomat., 102, 2002, No. 3, p. 107-112
 
Hodnocení objemu a struktury stomatologické péče o děti a mládež; metodika získávání dat a sledované ukazatele 
Broukal Z.,Mrklas L.,Krejsa O.,Šustová Z. 

Výzkumný ústav stomatologický,1.LF UK a VFN,Praha, přednosta doc.MUDr.O.Krejsa,CSc. Stomatologická klinika LF UK,Hradec Králové, přednostka doc.MUDr.V.Hubková,CSc.
 


Souhrn:

       Nástrojem zvyšování kvality stomatologické péče o děti a mládež je hodnocení jejího objemu a struktury.Zdrojem dat pro toto hodnocení jsou datové soubory o stomatologické péči VZP a z nich kalkulované ukazatele,zahrnující vyšetření,ošetřovací výkony a jejich vzájemné poměry,vztažené k jednotlivým věkovým kategoriím.V práci jsou definovány základní a hodnotící ukazatele a jejich interpretace.

        Klíčová slova: stomatologická péče o děti a mládež –hodnocení péče
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER