Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čes.-slov. Pediat., 2005, roč. 60, č. 3, s. 119–125
 
Intravenózní glukózový toleranční test v diferenciální diagnostice náhodně zjištěné hyperglykémie u dětí a dospívajících 
Feigerlová E.1, Průhová Š.1, Pintérová D.2, Kološtová K.2, Černá M.2,Lebl J.1 

Klinika dětí a dorostu 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha1 přednosta prof. MUDr. J. Lebl, CSc. Oddělení buněčné a molekulární biologie 3. LF UK, Praha2 vedoucí doc. RNDr. J. Kovář, DrSc.
 


Souhrn:

       Cíl: Při náhodném záchytu hyperglykémie u dítěte či dospívajícího s normálním BMI je zapotřebí odlišit pacienty s časnou fází diabetes mellitus 1. typu (T1DM), s některým podtypem diabetu MODY a jedince bez prokazatelné poruchy metabolismu glukózy. Cílem studie bylo posoudit validitu intravenózního glukózového tolerančního testu (IVGTT) jako jediného vyšetření při iniciálním posouzení příčiny náhodně zjištěné zvýšené glykémie. Soubor a metodika: Pro náhodný záchyt hyperglykémie (definované jako plazmatická hladina glukózy nalačno vyšší než 5,4 mmol/l) bylo vyšetřeno 43 dětí a dospívajících (24 chlapců) ve věku 2,7–18,5 let (medián 13,1) s normálním BMI pro daný věk a pohlaví. U všech byl proveden IVGTT (glukóza 0,5 g/kg tělesné hmotnosti). Byla vyhodnocena glykémie v čase 0 a 60 minut a hladiny inzulinu a C-peptidu v čase 0 (lačná hodnota), 1+3 minut (první fáze inzulinové sekrece; FPIR) a 60 minut (druhá fáze inzulinové sekrece; SPIR). Podle dalšího průběhu a výsledku molekulárně- genetického vyšetření byli pacienti rozděleni do tří diagnostických skupin: 1. časná fáze T1DM; 2. MODY2; 3. normální glukózová tolerance (NGT). Výsledky: FPIR 26 mlU/l a nižší je příznačná pro presymptomatickou fázi T1DM (senzitivita 100 %, specificita 98 %), a to v celé sledované věkové skupině (věk 2,7 roků a vyšší) bez ohledu na stáří a stupeň pubertálního vývoje. FPIR se mezi NGT a MODY2 neliší. Při FPIR 26 mlU/l a vyšší je nejspolehlivější hodnotou pro odlišení MODY2 a NGT glykémie nalačno (v čase 0). Hladiny nad 5,3 mmol/l svědčí pro MODY2 (senzitivita 97 %, specificita 100 %). Diagnózu MODY2 následně potvrdí molekulárně-genetické vyšetření. Ostatní hodnoty z průběhu IVGTT mají pouze doplňkový význam. Závěr: IVGTT je velmi spolehlivou metodou pro odlišení nejčastějších příčin náhodně zjištěné hyperglykémie u dětí a adolescentů s normálním BMI pro daný věk a pohlaví.

        Klíčová slova: FPIR (první fáze inzulinové sekrece), IVGTT (intravenózní glukózový toleranční test), MODY (maturity onset diabetes of the young), T1DM (diabetes mellitus 1. typu)
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER