Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čas. Lék. čes., 2007, 146, pp. 273–277.
 
Endokrinní orbitopatie a význam autoprotilátek proti 1D proteinu 
1, 3Hrdá P., 1, 3Šterzl I., 1Váňa S., 1Novák Z., 1Matucha P., 2Kromminga A. 

1Endokrinologický ústav, Praha 2Institute for Immunology, Pathology and Molecular Biology (IPM), Hamburg, Německo 3Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN, Praha
 


Souhrn:

       Východisko. Endokrinní orbitopatie je chronické oční onemocnění, charakterizované zánětem v parabulbárním a retrobulbárním prostoru a obvykle se vyskytuje u Gravesovy–Basedowovy tyreotoxikózy. Přestože patogeneze onemocnění není doposud zcela objasněná, je akceptováno, že se jedná o autoimunitní onemocnění, kdy cílem autoimunitní reakce jsou antigeny společně sdílené štítnou žlázou a tkání orbity. Pro diagnózu endokrinní orbitopatie jsou vysoce specifické a senzitivní autoprotilátky proti rekombinantnímu 1D proteinu. Metody a výsledky. Cílem práce bylo prokázat, zda jsou autoprotilátky proti 1D proteinu převážně nalézány u pacientů s klinicky vyjádřenou endokrinní orbitopatií. U 30 pacientů s klinicky vyjádřenou endokrinní orbitopatií jsme hodnotili tloušťku tří retrobulbárních očních svalů, postižených u endokrinní orbitopatie, stanovovali jsme parametry tyreoidálních hormonů a autoprotilátky proti receptoru tyreotropního hormonu. U všech pacientů jsme detekovali cirkulující autoprotilátky proti rekombinantnímu 1D proteinu. Autoprotilátky proti rekombinantnímu 1D proteinu jsme prokázali u všech pacientů s klinicky vyjádřenou endokrinní orbitopatií. Závěry. Imunoreaktivita nezávisela na délce trvání nebo závažnosti oční choroby ani na věku pacientů. Nenalezli jsme žádnou korelaci mezi tloušťkou očních svalů a titrem autoprotilátek proti receptoru tyreostimulačního hormonu, hladinami tyreostimulačního hormonu a volného tyroxinu a žádnou korelaci mezi tloušťkou očních svalů a dobou trvání nemoci.

        Klíčová slova: autoprotilátky, endokrinní orbitopatie, Gravesova–Basedowova tyreotoxikóza, oční sval, 1D protein.
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER